Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Zdalna szkoła +

grafiki fundatorów projektu


Wychodząc naprzeciw łagodzeniu skutków panującej pandemii Koronowirusa Sars Covid-19 Gmina Kozy po raz kolejny sięgnęła po środki zewnętrzne oferowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa składając wniosek o dofinansowanie. W dniu 10.07.2020 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu na realizację zadania pn.: „Doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów i nauczycieli z Gminy Kozy” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wartość projektu wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie - 55 000,00 zł

Wysokość dofinansowania  wynikająca z podpisanej umowy o dofinansowanie- 55 000,00 zł

W ramach niniejszego projektu zakupiono 40 sztuk laptopów wraz z wyposażeniem – mysz komputerowa oraz torba.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w  dniu 2.11.2020 r. została podpisana umowa na dostawę sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli koziańskich szkół z firmą WRCOMPUTERS z Radomia na łączną kwotę 52 742,40 zł.

Wysokość dofinansowania po podpisaniu umowy na dostawę sprzętu komputerowego – 52 742,40 zł.

Zgodnie z misją ogłoszonego konkursu mającego na celu doposażenie uczniów i nauczycieli w sprzęt komputerowy umożliwiający realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, zakupiony sprzęt komputerowy zostaje przeznaczony dla uczniów i nauczycieli koziańskich szkół, w tym uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych.

Laptopy rozdysponowano  pomiędzy uczniów i nauczycieli takich szkół jak: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcące im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.Kardynała Karola Wojtyły.


Galeria

 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie