Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Zdalna szkoła


W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs grantowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Kozy przygotowała i złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup laptopów wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe, również na terenie naszej gminy. W wyniku ogłoszonego konkursu Gmina Kozy uzyskała dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, co pozwoliło na zakup 47 laptopów  i rozdysponowanie ich pomiędzy Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana  III Sobieskiego, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stanisława Staszica oraz Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrektorów tych jednostek. Sprzęt komputerowy został już wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Galeria

 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie