Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Zaproszenie na spotkanie w sprawie ustalenia przebiegu granic w obrębie ewidencyjnym Kozy

Sobota, 13 października 2018 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Firma 19E sp. z.o.o. oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej zapraszają  właścicieli działek położonych w obrębie ewidencyjnym Kozy na spotkanie ogólnoinformacyjne poświęcone omówieniu prac związanych z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w oparciu o aktualną ortofotomapę.

Celem spotkania będzie udzielenie zainteresowanym wyjaśnień dotyczących przebiegu powyższych prac. 

Spotkanie odbędzie się w budynku Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ" w Kozach (ul. Przecznia 3, 43-340 Kozy) dnia 22 października 2018r. o godz. 17:00.

Pisma dostarczane Państwu w ostatnich dniach z firmy 19E sp. z.o.o,  w których wyznaczona jest data i godzina spotkania w sprawie ustalenia granic działek położonych na terenie naszej gminy nie dotyczą działań Urzędu Gminy w Kozach lecz działań Starostwa w porozumieniu z firmą wykonującą zlecenie i z tymi podmiotami należy wyjaśniać ewentualne rozbieżności oraz kierować pytania w tej sprawie.


Umowa z firmą na wykonanie zadania dla powiatu bielskiego obejmuje:
„Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków/rejestru cen i wartości nieruchomości (EGiB/RCiWN), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacjii utworzenie metadanych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, część I.