Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
1 marca 2019 r. w Rybniku odbyła się XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w początkowej fazie nowej kadencji samorządowej 2019-2024, gdyż w jego trakcie nastąpił wybór władz Stowarzyszenia - Przewodniczącego Związku, członków 18-osobowego Zarządu VIII kadencji oraz Komisji Rewizyjnej.

***********

Nowym Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów został wybrany na pięcioletnią kadencję Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, który do tej pory pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku. W składzie Zarządu Związku ponownie znalazła się Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Dotychczasowym Przewodniczącym Stowarzyszenia, pełniącym tę funkcję przez ostatnie cztery lata, był Jacek Krywult, wieloletni samorządowiec, osoba posiadająca wszechstronne doświadczenie w zakresie zarządzania (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym), który przez ponad 16 lat piastował też funkcję prezydenta miasta Bielsko-Biała. W sesji uczestniczyli m.in.

 • Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski;
 • Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W sesji wzięło udział 86 delegatów – prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów (lub ich zastępców), reprezentujących 133 jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Zgromadzenie Ogólne Związku przedyskutowało i przyjęło jedenaście stanowisk dotyczących istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego kwestii.

Wśród kwestii poruszonych w stanowiskach Zgromadzenia Ogólnego Związku znalazła się m.in. sprawa związana ze wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r. W przyjętym stanowisku wyrażono pilną potrzebę wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych jako odbiorców energii. Wskazano w nim również, iż ustawa o podatku akcyzowym, która została uchwalona w grudniu 2018 r. - stanowiąca element rządowej polityki stabilizującej ceny energii - zawiera rozwiązania, które budzą wiele wątpliwości w zakresie praktycznego ich wprowadzenia. W związku z tym niezbędne jest pilne znowelizowanie powyższej ustawy, ze względu na stabilność działań samorządów i funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych (zwłaszcza z branży wodociągowo-kanalizacyjnej), co ma istotne znaczenie dla mieszkańców.

Zostało też przedstawione stanowisko ws. finansowania działań mających na celu likwidację niskiej emisji. Podkreślono w nim m.in., że rozporządzenie Ministra Energii w/s wymagań jakościowych dla paliw stałych w zbyt mało restrykcyjny sposób określiło wymagania jakościowe dotyczące paliw stałych. Oznacza to dopuszczenie do obrotu miałów węglowych i odpadów węglowych (mułów i flotokoncentratów), których spalanie w największym stopniu przyczynia się do powstawania zjawiska smogu.

Ponadto zebrani delegaci odnieśli się do spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi. W przyjętym w przedmiotowej sprawie stanowisku wskazano, iż zmieniające się na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisy prawa w przedmiotowym zakresie doprowadziły do tego, że obecny system jest nieefektywny, zarówno w wymiarze ekonomicznym, organizacyjnym, technologicznym, jak i ekologicznym. Ponadto zwrócono w nim uwagę na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, który wynika m.in. z podniesienia w znaczący sposób wysokości stawki za składowanie odpadów komunalnych. W podsumowaniu stanowiska stwierdzono, że wobec powyższych problemów oraz potrzeby stopniowego wprowadzania rozwiązań niskoemisyjnych, zasobooszczędnych i energooszczędnych konieczne jest przygotowanie od podstaw nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

Ważnym tematem poruszonym podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego była kwestia systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów lokalnych. Wskazano, że na przestrzeni ostatnich lat na gminy i powiaty nakładane są coraz większe obowiązki, bez zagwarantowania niezbędnych do ich wykonania środków finansowych. Dlatego też zgromadzenie delegaci w przyjętym stanowisku w tej sprawie zaapelowali do Rządu o podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem poważnej debaty na temat systemowych rozwiązań dotyczących finansów samorządów terytorialnych.

Lista członków 18-osobowego Zarządu VIII kadencji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 1. Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnik, Przewodniczący Związku
 2. Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice
 3. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice
 4. Maciej Gogulla, Wójt Gminy Pilchowice
 5. Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska
 6. Krystyna Siejna, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice
 7. Łukasz Komoniewski, Prezydent Miasta Będzin
 8. Bernard Bednorz, Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
 9. Mirosław Duży, Starosta Powiatu Mikołowskiego
 10. Dariusz Skrobol, Burmistrz Miasta Pszczyna
 11. Marian Błachut, Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice
 12. Anna Grygierek, Burmistrz Miasta Strumień
 13. Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 14. Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec
 15. Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowa
 16. Tomasz Gęsiarz, Wójt Gminy Mstów
 17. Klemens Podlejski, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
 18. Mieczysław Kieca, Prezydent Miasta Wodzisław Śląski
więcej:
 • Treść komunikatu
 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2
 • informacja UM Żywiec; KLIKNIJ