Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie KozyProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- RIT.

Projekt jest komplementarny z projektem inwestycyjnym z Poddziałania 12.1.2 RPO WSL pt. „Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Miejsce realizacji projektu: Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach.

Celem projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy dla 50 nowoprzyjętych dzieci. Projekt zakłada również organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na korygowanie wad postawy, integracji sensorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Ponadto dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe stało się doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych oraz wyposażenie sali do integracji sensorycznej. W ramach projektu z doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych skorzysta również kadra nauczycielska bezpośrednio pracująca z dziećmi objętymi wsparciem poprzez udział w różnorodnych szkoleniach.


Wartość projektu: 589 112,50 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 500 745,62 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 31.08.2019 r.