Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Wynik konsultacji ....

Wynik konsultacji ....
Konsultacjom społecznym poddany był projekt  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy oraz  określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że w wyznaczonym czasie na konsultacje nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące konsultowanych projektów uchwał.

poniżej protokół :


PROTOKÓŁ  z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie:

·         przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy,

·         określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


1.      Przedmiotowe konsultacje, zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2016 r., ogłoszono dnia 16.06.2016 r. poprzez zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2.      Konsultacje przeprowadzono w terminie od 6 do 16 czerwca 2016 r.

3.      Konsultacjom poddano projekty w/w uchwał.

4.      W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące konsultowanych projektów uchwał.

5.      Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.