Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Wykaz instytucji pomocowych

W związku z apelem Wojewody Śląskiego, skierowanym do samorządów terytorialnych, po analizie okoliczności zdarzeń, mających miejsce w ostatnim czasie w województwie śląskim, których ofiarami były dzieci podajemy dane tele-adresowe INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY w RODZINIE i wracamy się też do wszystkich mieszkańców naszej Gminy i podmiotów działających na jej terenie z apelem - aby każdorazowo i bezwzględnie reagować na wszelkie podejrzenia odnośnie zagrożenia dobra dziecka!

Przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu i zgodnie z art.12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora, natomiast osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Szczególny obowiązek został nałożony przepisem art. 572 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), który stanowi, że każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Obowiązek niniejszy ciąży przede wszystkim na urzędach, organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

 Wspólne skoordynowanie oraz zdecydowane działania wszelkich instytucji zajmujących się kwestiami dotyczącymi dziecka i rodziny, a także indywidualna wrażliwość wszystkich Państwa pozwoli zminimalizować i oddalić zagrożenia odnośnie bezpieczeństwa i dobra zarówno dzieci, jak i osób starszych, niepełnosprawnych i wszystkich, których doświadcza przemoc w rodzinie

W załączeniu wykaz instytucji pomocowych, które mogą pomóc Państwu w podejmowaniu interwencji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 opr.Kierownik GOPS mgr Teresa Oczko

 

Komisariat Policji w Kobiernicach
43-356 Kobiernice, ul. Żywiecka 6, Tel. 33/8 130 710
Dyżury dzielnicowych w Kozach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy ul. Szkolna 1, w godzinach 7.00 do 15.00

Psycholog:
mgr Anna Tomiczek godz. przyjęć poniedziałek 14:30 - 18:30

Radca Prawny:
mec. Marian Spychała godz. przyjęć poniedziałek 16:00 - 18:00

Zespół Interdyscyplinarny w GOPS Kozy - instytucje składają dokument
„NIEBIESKA KARTA - część A"
Tel. 33 8 175 827, 33 8123460

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, Tel. 33 8 175 827, 33 8 123 460

Wnioski pisemne o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem z alkoholem przyjmowane są:

- przez sekretarza komisji w godz. pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach (tel. 33/ 8 175 827),
- przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych tel. J.w
-lub pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy

 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
43-300 Bielsko - Biała ul. Piękna 2, Tel. 33/8 146 221, 33/8 149 288

Czynna całodobowo, grupie wsparcia dla kobiet, które są ofiarami przemocy w rodzinie spotkania w każdą środę o godz. 17:00 - 19:00, miejsca noclegowe dla osób w kryzysie, oferta pomocy psychologicznej.

Oferta bezpłatnych porad prawnych (poniedziałek, wtorek, czwartek - telefoniczne umawianie terminów).

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) Śląska Fundacja Etoh - Błękitny Krzyż,
43-340 Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 51A, Tel. 33 8 224 690

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
43-3400Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 tel. 33 8 136 936

 

Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 8 227 983, 33 8 123 042
Terapia Uzależnionych i Współuzależnionych

 

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6, Tel. 33/8 228 240
Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 20:00
W soboty, niedziele i święta od godz. 16:00 do godz. 20:00

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102, Tel. 33/ 8 149 267 , 33/ 8 149 196

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, Tel. 33/ 8 116 411

 

Poradnia Zdrowia Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży
Oddział Dzienny dla Dzieci ul. Reja 15, 43-300 Bielsko-Biała, Tel. 33/ 8 159 968

 

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała - Północ
43-300 Bielsko - Biała, ul. Sobieskiego 9, Tel. 33/ 8 191 664, 33 822 83 95

 

Sąd Okręgowy
43-300 Bielsko - Biała, ul. Cieszyńska 10, Tel. 33/ 4 990 499

 

Sąd Rejonowy
43-300 Bielsko - Biała, ul. Mickiewicza 22, Tel. 33/ 4 997 800

 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
43-382 Bielsko-Biała, ul. Kaszyska 35, Tel. 33/ 8 183 835

 

BIURO POSELSKIE JACKA FALFUSA
Ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/ 8 294853
Bezpłatne porady prawne

 

WAŻNE BEZPŁATNE TELEFONY:

 

NIEBIESKA LINIA - 801 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

POMARAŃCZOWA LINIA - 801 140-068 - Porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol.