Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Wolontariat ...

Piątek, 5 grudnia 2014 aktualności / sprawy pomocy społecznej
Wolontariat ...

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna.
W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (głównie z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym i pokojowym.
Dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru.
Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe.
Na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

Wolontariat to najbardziej humanitarne oblicze człowieczeństwa bowiem  działalność wolontariuszy obejmuje  zarówno wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka, usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego jak również bezpośrednie wspieranie pojedyńczych osób: cierpiących, głodnych, chorych, umierajacych,  wszystkich będących w róźnych trudnych sytuacjach życiowych wymagajacych pomocy.
Doceńmy ich dziś szczególnie, by czuli,  że ich praca jest potrzebna i ważna .

 Dziś też ... im WSZYSKIM
                                                       DZIĘKUJEMY,  za to co robią dla innych!


http://www.zswilczna.szkolnastrona.pl/container/szlachetna_paczka_logo1.jpg
Każdy może zostać wolontariuszem.
Zbliżają się święta.To okres szczególny do dzielenia się z innymi tym, co posiadamy.
Od 22 listopada otwarta zostaje baza rodzin, którym można zorganiować pomoc w ramach akcji  stowarzyszenia Wiosna - Szlachetna Paczka.  Rodziny wybiera się na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.
Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie.
W tym roku SZLACHETNA PACZKA jest organizowana czternasty raz.
------------------------------------

Aby rozwijać wolontariat w sposób kompleksowy powstał Projekt „Polska Fabryką Dobra”.
Jednym z głównych zadań tego przedsięwzięcia jest integracja gmin w całej Polsce, by przy niewielkim wkładzie każdej
z nich stworzyć największą w naszym kraju kampanię promującą wolontariat wśród dzieci i młodzieży, która swym zasięgiem obejmie nawet najmniejsze szkoły w Polsce.                                                                                               

Więcej informacji na : www.fam.org.pl 
www.polskafabrykadobra.fam.org.pl
oraz FB Fabryki

                                                                            

opr.HK