Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Wójt o inwestycjach gminnych

Poniedziałek, 24 października 2016 aktualności / sprawy gospodarcze i inwestycje
Jak przebiega remont ul. Beskidzkiej?

Powoli wyłania się końcowy efekt przebudowy ul. Beskidzkiej na odcinku od ronda Centrum do skrzyżowania z ulicami Panienki i Słoneczną. Na całej długości remontowanej ulicy zabudowano krawężniki drogowe i obrzeża betonowe, wykonano regulacje wszystkich studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozłożono podbudowę drogi. Na wszystkich skrzyżowaniach ulic bocznych z ul. Beskidzką wzmocniono konstrukcję oraz zabudowano krawężniki łącząc w ten sposób ulice z przebudowywaną drogą. Zaawansowane są prace związane z budową obiektu mostowego przy ul. Zamkowej. Działa już zamontowane nowoczesne oświetlenie ledowe. Powstaje chodnik.

Ostatnim etapem robót będzie układanie nawierzchni bitumicznych na drodze i wykonanie oznakowania. Ulica powinna być gotowa w listopadzie.

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, na cmentarzu przez kilka miesięcy trwały prace budowlane, jaki był ich zakres?

Zakończono rozbudowę cmentarza komunalnego w Kozach. Powstało blisko 300 miejsc do pochówku tradycyjnego. Inwestycja pozwoli zaspokoić potrzeby w tym zakresie na około 10 lat. Teren cmentarza został ogrodzony. Od strony ulicy Cmentarnej jest to kontynuacja ogrodzenia betonowego z przęsłami z elementów metalowych i okładziną z kamienia piaskowego. Od strony ulicy Topolowej wykonano ogrodzenie systemowe panelowe. Na teren cmentarza prowadzą dwie bramy od strony ulicy Cmentarnej i Topolowej. Główne alejki cmentarza o szerokości 2 metrów utwardzono betonowymi płytami chodnikowymi. Umożliwi to wygodne dojście do poszczególnych kwater. Pomiędzy kwaterami wykonano ścieżki utwardzone tłuczniem kamiennym o szerokości 1 metra.  Wybudowano kanalizację deszczową oraz instalację drenażu głębokiego, która odprowadza wody do chlorowni. Dla potrzeb osób odwiedzających cmentarz przygotowano dwa punkty poboru wody. Teren cmentarza oświetlony jest 3 lampami typu parkowego. Wykonano również nasady roślin ozdobnych. Inwentaryzacja geodezyjna terenu wskaże miejsca, które nie są „wymiarowe” i nie spełniają wymogów dla tradycyjnego grobu. Rozważana jest możliwość budowy w takich miejscach kolumbarium na urny z prochami zmarłych. Taki sposób pochówku zmarłych jest coraz bardziej popularny. 

Mieszkańcy pytają, czy placówka Poczty Polskiej nadal pozostanie w Kozach?

Tak, poczta pozostaje w Kozach. 31 sierpnia br. podpisaliśmy z reprezentantami tej placówki w Warszawie umowę dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 9.  Pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 135 m² Poczta Polska dzierżawić będzie od Gminy przez kolejne 5 lat. Umowa została zawarta w trybie bezprzetargowym, za uprzednią zgodą Rady Gminy Kozy. Jest już to kolejna umowa dzierżawy na pomieszczenia przy ul. Krakowskiej 9, poprzednia obowiązywała przez 10 lat.