Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Wiosną odbędzie się zbiórka azbestu z terenu Gminy Kozy

Wtorek, 12 lutego 2019 aktualności / sprawy bezpieczeństwa
Wiosną odbędzie się zbiórka azbestu z terenu Gminy Kozy

W ramach zbiórki od właścicieli nieruchomości odebrane będą wyroby azbestowe zgodnie ze złożonymi wnioskami. Stosowny wniosek, można pobrać ze strony internetowej Gminy (kliknij tutaj) lub bezpośrednio w Urzędzie. Do właściciela nieruchomości należy zorganizowanie demontażu wyrobów azbestowych oraz ich zabezpieczenie do czasu zbiórki ...****
Urząd Gminy organizuje zbiórki odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie naszej gminy.
Również wiosną tego roku zorganizowana zostanie kolejna akcja usuwania azbestu z Kóz.

W ramach zbiórki od właścicieli nieruchomości odebrane zostaną wyroby azbestowe, które następnie zostaną przetransportowane i unieszkodliwione w specjalistycznych instalacjach. Aby skorzystać z organizowanych przez Gminę zbiórek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kozy stosowny wniosek, który można pobrać ze strony internetowej Gminy lub bezpośrednio w Urzędzie. Do właściciela nieruchomości leży zorganizowanie demontażu wyrobów azbestowych oraz ich zabezpieczenie do czasu zbiórki. Należy pamiętać, że azbestu nie można demontować samodzielnie! Demontażem wyrobów azbestowych mogą zajmować się wyłącznie wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia.

Azbest* jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Jego cechą charakterystyczną są wyjątkowe właściwości fizykochemiczne. Jest materiałem niemal niezniszczalnym: odpornym na temperaturę, działanie kwasów i substancji żrących, wody morskiej. Wykorzystywany był w praktycznie każdej gałęzi przemysłu (budownictwo, transport, hutnictwo, energetyka). Wyroby azbestowe należą  do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu, a z jego włóknistej struktury. Przenikanie włókien azbestowych do powietrza, następnie ich wdychanie do płuc jest przyczyną powstawania wielu chorób u ludzi – pylicy azbestowej, raka płuca, zmian opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej.

Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na właścicielu nieruchomości, na terenie której znajdują się wyroby azbestowe jest zobowiązany do bezpiecznego i zgodnego z prawem postępowania zmierzającego do ich usunięcia.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada  likwidację wyrobów azbestowych do roku 2032.

Program usuwania azbestu - kliknij link
wniosek -http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=255246&ident=4759

***************
bliższe informacje w tym temacie:
pok.nr 2 Urząd Gminy Kozy tel 33 8 298 668


*************

*Azbest – określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.
Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna.
Tagi: azbest