Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy

W ramach Priorytetu II. Działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Gmina Kozy zrealizowała przy współfinansowaniu Unii Europejskiej projekt pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy".
Gmina realizowała projekt w latach 2009-2010.
Składał się z dwóch etapów:
- rozbudowa sieci komputerowej urzędu, odnowienie i uzupełnienie zaplecza komputerowego, - wdrożenie programów i usług umożliwiających elektroniczną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami urzędu oraz przygotowanie informacji do udostępnienia na zewnątrz dla petentów. Podstawowym celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które będzie posiadało szeroki dostęp do informacji poprzez drogę elektroniczną. Działania z pewnością przyczynią się do:
1.Podniesienia jakości świadczonych przez Urząd usług
2.Obniżenia kosztów związanych z ich przeprowadzeniem
3. Zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców
4. Poprawy warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy
5. Tworzenia społeczeństwa informacyjnego przez zwiększanie zakresu usług elektronicznych i płynących z nich potencjalnych korzyści dla obywateli.
W ramach e-Urzędu nasza Gmina została wyposażona w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy połączony z serwerami, które dzięki połączeniu za pomocą odpowiedniego oprogramowania dla e-Administracji stanowią podstawę do elektronicznej obsługi petenta.
Na całość urządzeń składają się także elementy zapewniające bezpieczeństwo danych i informacji, a wśród nich firewall, programy antywirusowe i urządzenie do tworzenia kopii zapasowych oraz archiwizowania danych.
Wszystko po to aby wszystkim zainteresowanym zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo przed wszelkiego rodzaju atakami i próbami uzyskania dostępu do informacji przez osoby do tego niepowołane.