Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

UWAGA Przedsiębiorcy! Zmiana w systemie odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych

Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Kozy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu 3 marca 2020 r. Rada Gminy Kozy podjęła decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych (m. in: sklepy, biura, punkty usługowe, itp.) z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Decyzja o wyłączeniu z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oznacza, że każdy właściciel, współwłaściciel czy zarządca takiej nieruchomości, położonej w Kozach, który do tej pory miał odbierane śmieci przez Gminę zobowiązany jest:
 1. dokonać zmian w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tzn. „wyzerować” deklarację od 1 stycznia 2021 r., deklarację zmieniającą należy złożyć w Urzędzie Gminy Kozy, w pokoju nr 2;
 2. zawrzeć indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Kozy (wykaz firm wpisanych do rejestru podajemy poniżej). 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych o zmianach, które mają nastąpić od nowego roku zostali pisemnie poinformowani przez Urząd Gminy w Kozach. Prosimy zatem wszystkich właścicieli powyższych nieruchomości o dopełnienie wszystkich formalności związanych z odbiorem odpadów komunalnych, tak, by od nowego roku wszystkie nieruchomości niezamieszkałe miały zapewnioną ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych.

Równocześnie informujemy, że stosownie do zapisów art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz gminy w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych mają obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi, niezbędnych celem okazania w przypadku kontroli. Kontrolę nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa sprawuje Wójt Gminy.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Kozy: 

 1. SANIT-TRANS Sp. z o.o. 43-392 Międzyrzecze Górne 383,
 2. REMONDIS Sp. z o.o. O/Sosnowiec ul. Baczyńskiego 11,
 3. SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Reksia 6,
 4. P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38,
 5. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8,
 6. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10,
 7. New Energy Cieszyn Sp. z o.o 43-426 Dębowiec, Ogrodzona, ul. Przemysłowa 23,
 8. „PPHU EKOPLAST-PRODUKT” s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103/7,
 9. Kontener Serwis Lukas Wiesław Lukas, 43-300 Bielsko-Biała ul. Krakowska 317A,
 10. RESQ Sp. z o.o., ul. Głęboka 62/4, 43-300 Cieszyn.