Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów - dlaczego pozwolenie i na jakich warunkach?

Środa, 28 stycznia 2015 aktualności / sprawy porządku w gminie
Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów - dlaczego pozwolenie i na jakich warunkach?

Bywa, że z własnej posesji chcemy usunąć drzewo, które jest chore, stare, rośnie za blisko budynku, grozi zawaleniem, czy po prostu nam przeszkadza.

Wycinka i usuwanie drzew są jednak obwarowane określonymi przepisami. W większości przypadków nie możemy samowolnie dokonać takiej czynności. Przed podjęciem decyzji o wycięciu należy uzyskać zezwolenia wójta. Ta procedura dotyczy również samosiejek i drzew oraz krzewów obumarłych.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta,  na wniosek:

1) właściciela nieruchomości,

2) posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości (nie wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości),

3) właściciela urządzeń, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków, a w przypadku usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) zezwolenie wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.

Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w przypadku:

1) wyrębu w lasach,

2) drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) drzew usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub ogrodów zoologicznych;

6) drzew usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Na zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne zezwolenie zaś nie jest wymagane, jednak zakres ich wykonywania został ściśle określony w przepisach prawa

Zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

druk wniosku w Gminie Kozy - kliknij

 
wiadomość ukazała się w Koziańskich Wiadomościach nr 1/2015 str. 4