Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa  śląskiego ograniczeń  w zakresie  eksploatacji instalacji, w których  następuje  spalanie paliw

7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Dotyczy to w szczególności kotłów, kominków i pieców, jeżeli dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
Przyjęta uchwała, tzw. uchwała antysmogowa, wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać i co można spalać. Realizacja uchwały antysmogowej ma prowadzić do poprawy jakości powietrza w naszym regionie, zmniejszyć emisję trujących substancji do atmosfery.

Na mocy jej zapisów, począwszy od 1 września tego roku, zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa powyżej: - węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, - mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, - paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, - biomasy stałej ( np. drewno, pellet, słoma), o wilgotności przekraczającej 20%.   Ponadto po 1 września każdy nowo zainstalowany kocioł centralnego ogrzewania powinien spełniać standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń polskiej normy PN-EN 303-5:2012.

W przypadku instalacji, które wydzielają ciepło (np. kominki) dopuszczono wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.
W uchwale antysmogowej wprowadzono również obowiązek wymiany starych źródeł ciepła. I tak np. kotły, które mają powyżej 10 lat licząc od daty produkcji należy wymienić do końca roku 2021, kotły eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji – do końca roku 2023, kotły eksploatowane poniżej 5 lat – do 2025 r.,  natomiast kotły nowsze, 3 i 4 klasy – do końca roku 2027.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - kliknij  

Filmy edukacyjne:

http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada

http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki