Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe w 2017 roku

Środa, 17 stycznia 2018 aktualności / wydarzenia sportowe, turystyka
Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe w 2017 roku
Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe w 2017 roku.

Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2018 roku.
Tryb i warunki przyznawania oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody sportowej   na stronie BIP - kliknij TUTAJWniosek o przyznanie nagrody sportowej musi zawierać:


I. Dane wnioskodawcy:


1. Nazwa wnioskodawcy:

 ………………………………………………………………………………………………………........


2. Dane teleadresowe:

miejscowość: ……………………… ulica: …………………………............... nr ............................

kod pocztowy: ……….......… tel. kontaktowy: …………….……. e – mail: ……………………....


II. Dane zawodnika:

 1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………........................
2. Imiona rodziców:  ……………………………………………………………………………...............
3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………….…..............
4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………...........................
5. Pesel/NIP*: …………………………………………………………………………….........................
6. Nazwa właściwego urzędu skarbowego: ……………………………………………............................
7. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………...............
8.  Nr r-ku bankowego………………….................................................................................................

 
III. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych uprawniających do wnioskowania o przyznanie nagrody:

 
1. Uprawniana dyscyplina sportu (konkurencja) ……………………………………………...................
2. Nazwa i miejsce zawodów/Organizator: …………………………………..………………..................
3. Data zawodów: …………………………………………………………………...…………..................
4. Miejsce zajęte w zawodach : …………………………………………………………….......................

 IV. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Kozy moich danych  osobowych  do  celów  związanych  z wnioskiem  o przyznanie  nagrody  sportowej  -  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 
data: …………………..        podpis zawodnika: ……………………………………

V. Dokumenty potwierdzające wynik sportowy:

 .........................................................................................................................................................

 

podpis wnioskodawcy: ……………………………….

* niepotrzebne skreślić

PESEL  –  jest  identyfikatorem  podatkowym  podatników  będących  osobami  fizycznymi  objętymi  rejestrem  PESEL  nieprowadzących  działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

NIP – jest identyfikatorem podatkowym w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.