Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy Pl. ks. Karola Kochaja 1
W dniu 29.01.2019 r. Gmina Kozy złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy Pl. ks. Karola Kochaja 1” w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Południowy.

Wydłużony proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru spowodował, że umowa o dofinansowanie dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1” została podpisana w dniu 11 lutego 2020 roku.

Z uwagi na fakt prowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynku szkolnym przewidziane do wykonania roboty budowlane zostały podzielone na dwa etapy:

I etap – prace związane z wykonaniem docieplenia ścian, wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej oraz docieplenia dachu zostały przeprowadzone w okresie od II do IV kwartału 2018 roku.

Wykonawcą tych prac była firma AKCES BK Sp.z o.o. z Czechowic-Dziedzic 

II etap – prace związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni a także wymianą źródła ciepła przeprowadzone w okresie od II do III kwartału 2019 roku.

Wykonawcą tych prac była Firma Instalatorstwo WOD – Kan C.O. Wiesław Kołodziejczyk z Kobiernic.

Główny cel projektu to zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię a przez to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości powietrza, przez co zwiększyła się atrakcyjność regionu, zarówno inwestycyjna jak i turystyczna oraz wpłynęło to w jakimś stopniu na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Ograniczenie wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających wpłynie również pozytywnie na poprawę jakości gleb i wód powierzchniowych oraz na poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu.

Wsparcie finansowe inwestycji pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Południowy.


Dofinansowanie w kwocie: 1 930 269,07 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 2 270 904,78 zł

Planowana całkowita wartość projektu: 2 270 904 78 zł  

Galeria

 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie