Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Wiadomości na temat Gminy Kozy w ujęciu statystycznym i porównawczym w odniesieniu do innych regionów można znaleźć klikając  ten - link . Jest to projekt GUS, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Stanowi ukierunkowanie oferty statystycznej na wsparcie radnych i przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym realizację zadań bieżących jak i długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Jest to komplet aktualnych materiałów informacyjnych o poszczególnych jednostkach terytorialnych: miejscowościach, gminach, powiatach, obszarach metropolitalnych i województwach.   

Bezpośrednim celem SVS jest dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów informacji kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo oraz odpowiadających, w możliwym do uzyskania zakresie, zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego.

Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach.

 Przygotowane materiały obejmują:

  • portrety terytorium,
  • portrety miejscowości udostępnione w Banku Danych Lokalnych.

Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwalają na porównanie jednostek tego samego szczebla.

W celu znalezienia szukanej jednostki terytorialnej należy wybrać właściwe województwo, a w przypadku portretów gmin także powiat.

Informacje o tym w jakim województwie (i powiecie) znajdują się poszczególne jednostki znajdują sie w rejestrze TERYT (http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm).

 

Więcej informacji:

Centralne Informatorium Statystyczne
tel. 22 608 31 63 i 64, e-mail: dane@stat.gov.pl

Departament Badań Regionalnych i Środowiska
tel. 22 608 31 16, e-mail: Sekretariat-BR@stat.gov.pl

Ośrodki badań regionalnych w urzędach statystycznych

 

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36

 

opr.HK