Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Sprawa odbioru odpadów w Gminie Kozy

Piątek, 21 grudnia 2018 aktualności / sprawy porządku w gminie
Firma Sanit-Trans Sp. z o. o  po raz kolejny wygrała w naszej Gminie przetargi na: odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy oraz na obsługę i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Do 15 stycznia 2019 r. firma dostarczy właścicielom nieruchomości położonych w Kozach harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok. 

*************
  Odbiór odpadów
Firma Sanit-Trans Sp. z o. o  po raz kolejny wygrała w naszej Gminie przetargi na: odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy oraz na obsługę i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).  Firma ta była jedynym oferentem, który przystąpił do przetargów. Po weryfikacji ofert podpisano z Sanit-Trans Sp. z o.o. umowy na realizację powyższych zadań.

Wartość realizowanych umów, które będą obowiązywały od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.:

1)      za odbiór i  transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozy do Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) w Bielsku-Białej – 959 040,00 zł;

2)      za obsługę i wyposażenie PSZOK oraz transport odpadów do ZGO –  207 360,00 zł.
 
Kwoty te są tylko częścią wydatków, jakie ponosi Gmina Kozy, w związku z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Odrębny koszt stanowi zagospodarowanie odebranych śmieci, których z roku na rok przybywa.  
Od początku stycznia br. zebrano z terenu naszej Gminy 3 900 ton odpadów.

  Termin płatności za śmieci
Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych w Kozach, że 31 grudnia mija termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za IV kwartał bieżącego roku. Wszelkich informacji o wysokości opłaty oraz o ewentualnych zaległościach w opłatach za śmieci udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kozy - pokój nr 2 lub telefonicznie, pod nr telefonu: 33 829 86 67, w godzinach pracy Urzędu.
Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy Kozy (kasa jest czynna w poniedziałek, środę i czwartek, w godzinach od 730 do 1500, we wtorek od 7:30 do 16:30,  w piątek od 7:30 do 13:30 ) lub przelewem na indywidualne konto bankowe.
Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Kozy deklarację o wysokości opłaty za śmieci o zweryfikowanie lub uzupełnienie podanych w deklaracjach numerów telefonów. Uzupełnienie takie nie jest obowiązkowe, natomiast pozwoli  pracownikom Urzędu na poinformowanie właściciela nieruchomości o braku wpłaty opłaty za śmieci. Często bowiem się zdarza, że mieszkańcy zapominają o obowiązujących terminach wnoszenia opłat.

  Harmonogram odpadów komunalnych
Informujemy, że do 15 stycznia 2019 r. firma Sanit-Trans Sp. z o.o. dostarczy właścicielom nieruchomości położonych w Kozach harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok.
Harmonogram będzie dostępny również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy - w zakładce „Gospodarka i środowisko – gospodarka odpadami – odpady komunalne”, będzie go można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie, pokój  nr 2.
 
 
opr.KOŚ