Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Sesja Rady Gminy ...

Niedziela, 20 grudnia 2015 aktualności / wydarzenia kulturalne
Sesja Rady Gminy ...
Przed rozpoczęciem obrad XII sesji Rady Gminy Kozy odbyła się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników konkursu plastycznego na gminną, bożonarodzeniową kartkę świateczną oraz wręczenie nominacji do nagrody Starosty Bielskiego ks.Józefa Londzina dla pani Renaty Rapacz ...


***
Dnia 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 11:30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2 odbyła się  XII sesja Rady Gminy Kozy.

Porządek posiedzenia obejmował:  

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wystąpienie zaproszonych gości.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.;
2)Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2017;
3)przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Kozy na lata 2016 - 2020;
4)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na lata 2016 - 2018;
5)uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 2016 - 2026;
6)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozy oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
7)opłaty targowej;
8)dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach;
9)zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy;
10)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2030;
11)Uchwała Budżetowa na 2016 r.,
12)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016 - 2030;
13)planu pracy Rady Gminy Kozy na 2016 rok.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie sesji.

Relacje i protokoły z wszystkich sesji Rady  oraz informacje na  temat  decyzji  gospodarczych i finasowych Gminy Kozy znajdują się  w Biuletynie Informacji Publicznej :
na stronie: http://bip.kozy.pl/?js=1
**********


Sporym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszył się konkurs na Bożonarodzeniowo-Noworoczną kartkę świąteczną promującą gminę Kozy.
Zwycięska praca przygotowana przez Zuzannę Kuc poddana została obróbce drukarskiej i przygotowana, jako kartka świąteczna promująca gminę Kozy.
Z życzeniami świątecznymi przesłana zostanie do innych gmin i instytucji.
Wyróżnienie otrzymali: Amelia Rozmus, Marta Gibas i Michał Habdas.

Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu nastąpiło podczas sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia br.
Podobnie miłą uroczystością było (spóźnione ze względu na chorobę nominowanej) wręczenie nominacji do Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. prałata Józefa Londzina. Przypomnijmy, że tegoroczną nominowaną z Gminy Kozy była pani Renata Rapacz, która  z
pasją organizuje osadzone w duchu chrześcijańskim przedsięwzięcia dla członków lokalnej społeczności.  Jej praca, pasja, życzliwość otwartość na potrzeby innych wzbudza uznanie wśród mieszkańców Kóz i zwiększa zainteresowanie pracą na rzecz Małej Ojczyzny.
 

więcej na ten temat nominacji i nagrody Londzina czytaj:
http://www.kozy.pl/nagroda-im-ks-londzina-2015-w-xvii-edycji-konkursu-przyznana/aktualnosci/421.html
http://www.kozy.pl/czy-nagroda-im-ks-londzina-trafi-do-pani-renaty-rapacz/aktualnosci/418.html

o konkursie plastycznym: http://www.kozy.pl/nagroda-im-ks-londzina-2015-w-xvii-edycji-konkursu-przyznana/aktualnosci/421.html


Galeria

 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie