Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

Sekretarz Gminy

Organizuje pracę Urzędu i w tym zakresie nadzoruje oraz zapewnia prawidłową  działalność referatów i samodzielnych stanowisk prac.
2. Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.
3. Opracowuje projekty statutu Gminy, regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz statutu Urzędu.
4. Sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Koordynuje i nadzoruje prowadzone kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
6. Prowadzi rejestry aktów prawnych - zarządzeń Wójta.
7. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców.
8. Współpracuje z Radą.
9. Nadzoruje przygotowywanie materiałów i projektów uchwał pod obrady Rady.
10. Uczestniczy w obradach Rady.
11. Prowadzi sprawy i kieruje pracami związanymi z przeprowadzeniem wyborów, referendum.
12. Koordynuje pracę obsługi prawnej Urzędu.
13. Analizuje akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych, informuje Wójta o zadaniach Gminy wynikających z aktów prawnych, prowadzi nadzór nad realizacją tych zadań.
14. Nadzoruje sprawy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w urzędzie.
15. Aktualizuje regulamin organizacyjny na czas  "W".
16. Przygotowuje Urząd na czas "W",
17. Pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji "ABI".
18. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Kontroli Zarządczej.
19. Bezpośrednio kieruje pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych .
Bip