Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów na 2021 rok

Piątek, 23 października 2020 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów na 2021 rok Rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów na 2021 rok Wójt Gminy Kozy informuje mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji do wymiany kotłów, że nabór wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kozy na rok 2021 będzie prowadzony w terminie od 9 do 30 listopada 2020 r., w Urzędzie Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, pokój nr 2, w godzinach pracy Urzędu.Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie papierowej.
Zgodnie z zapisami zawartymi w PONE oraz w Regulaminie udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023 właściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych będą mogli ubiegać się  o środki finansowe na:
• wymianę starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy – wysokość dotacji udzielanej przez Gminę będzie wynosić do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż
6 000 zł lub
• wymianę starego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy 5 klasy emisji – wysokość dotacji udzielanej przez Gminę będzie wynosić do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 000 zł.
Założenia określone w PONE na rok 2021 - to wymiana 65 kotłów (przewiduje się wymianę 65 starych kotłów węglowych na: 15 kotłów węglowych 5 klasy emisji spalin oraz 50 nowoczesnych kotłów gazowych).

Uwaga!
W nowym naborze wniosków nie będzie dotacji do wymiany starych kotłów gazowych na nowe. Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym według kolejności ich składania. Osoby niezakwalifikowane do przeprowadzenia modernizacji w danym roku kalendarzowym ze względu na limit finansowy, umieszczane będą na liście rezerwowej. Lista ta będzie jednocześnie stanowić listę Inwestorów na lata następne, w przypadku kontynuacji realizacji Programu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestorów znajdujących się na tej liście.

Warunki uzyskania dotacji do modernizacji
1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie w Urzędzie Gminy Kozy wniosku o włączenie do Programu na rok 2021. Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej gminy Kozy – www.kozy.pl, w zakładce: „Gospodarka i Środowisko, Ochrona Środowiska, Ochrona Powietrza”. Papierowa wersja wniosku dostępna jest na stojaku, umieszczonym przed wejściem do Urzędu Gminy Kozy.
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonego na terenie Gminy Kozy.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub aktualny odpis z księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej umożliwiający wykonanie wydruku z systemu teleinformatycznego EKW lub aktualny wypis z rejestru gruntów lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia);
2) wstępną opinię kominiarską potwierdzającą możliwość zainstalowania wybranego przez Inwestora nowego źródła ciepła w budynku lub w wydzielonym lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy.

2. Inwestor składając wniosek składa oświadczenie, że:
1) jest właścicielem budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie gminy, na potwierdzenie czego przedstawia dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie modernizacja i że przedłożone dokumenty są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym;
2) posiada funkcjonujące źródło ciepła przeznaczone do likwidacji;
3) nowe źródło ciepła będzie jedynym źródłem ciepła w budynku lub w wydzielonym w budynku lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania;
4) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem gminy;
5) budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed złożeniem wniosku.

3. W przypadku współwłasności budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie gminy, wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele.

4. Inwestor we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi modernizację oraz doboru nowego źródła ciepła oraz zapewnia realizację wymiany źródła ciepła, zgodnie z przepisami prawa.

5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest:
1) likwidacja wszystkich starych źródeł ciepła służących ogrzewaniu, opalanych paliwem stałym lub gazowym oraz brak innego źródła ogrzewania, za wyjątkiem:
a) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, a spalanie w nich paliw zostanie uniemożliwione;
b) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, a spalanie w nich paliw zostanie uniemożliwione;
c) użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem, bez płaszcza wodnego lub nadmuchu powietrza
2) przedłożenie dokumentów potwierdzających likwidację starego źródeł ciepła
(np. zezłomowanie);
3) rozliczenie się z gminą, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Dofinansowane zostaną jedynie inwestycje wykonane po dacie podpisania umowy z gminą.

7. Nie przyznaje się dotacji do nowego źródła ciepła dla budynków nowych i w budowie, w których nie zainstalowano jeszcze żadnego źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń.