Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Rozwój edukacji szkolnej w Gminie KozyGmina Kozy realizuje projekt pn.: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Miejsce realizacji projektu:
a. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach
b. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
c. Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Kozach

Celem projektu „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 209 uczniów, w tym 118 uczennic uczęszczających do szkół na terenie Gminy Kozy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2022r., oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie w placówkach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych.

Efektem projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
1. Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające)
2. Realizacja zajęć dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu
3. Doposażanie oraz remont pracowni w których prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu

Okres realizacji projektu: 01.07.2021r. – 31.12.2022r.
Całkowita wartość projektu: 438 085,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 372 372,25 PLN