Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Regulamin działania PSZOK w Kozach

Czwartek, 12 października 2017 aktualności / sprawy porządku w gminie
Regulamin działania PSZOK w Kozach
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych w Kozach przy ul. Szkolnej od 1 października br działa na podstawie nowego regulaminu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej.
treść regulaminu- kliknij link*** (patrz zmiana zarządzeniem kliknij tutaj)
Od 6 maja 2017 r., na terenie Gminy Kozy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest w obrębie targowiska gminnego, przy ul. Szkolnej.
Punkt obsługiwany będzie przez firmę SANIT TRANS sp.z.o.o 43-392 Międzyrzecze Górne 383

Punkt czynny będzie, za wyjątkiem dni świątecznych:

  • w poniedziałki, w godzinach 14:00 – 18:00,  
  • w soboty, z wyjątkiem ostatnich sobót miesiąca, w godzinach 7:00 – 13:00*,
  • w piątki, poprzedzające ostatnie soboty miesiąca, w godzinach 13:00 – 19:00*,
UWAGA! nowy, dodatkowy termin otwarcia:
  • w środy (w okresie od maja do września 2019r.), w godzinach 8:00 – 12:00”.

(* na  zamianę soboty na piątek (w ostatnim tygodniu miesiąca) ma wpływ PCHLI TARG, który odbywa się w Kozach w ostatnia sobotę miesiąca i mógłby wywołać trudności z dojazdem do PSZOK-a).

 W punkcie przyjmowane będą:


·         papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

·         przeterminowane leki i chemikalia,

·         zużyte baterie i akumulatory,

·         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

·         meble i inne odpady wielkogabarytowe,

·         zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, wózków,

·         odpady zielone pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie, z ogrodów przydomowych, w tym: trawa, liście, gałęzie z przycinania drzew i krzewów, wyłącznie w postaci zrębek o wielkości nieprzekraczającej 20 cm, części roślin, przy czym nie mogą one zawierać resztek jedzenia, ziemi i kamieni-dostarczane do punktu w workach

·         odpady problemowe (m. in. zużyty sprzęt sportowy, parasole, obuwie, tekstylia, porcelana, fajans),

·         odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie - z zachowaniem obowiązującego limitu - do 3 m3 odpadów w ciągu roku.

Nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

·         części samochodowe, z wyjątkiem opon,

·         zawierające azbest,

·         niebezpieczne, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),

·         w opakowaniach cieknących i nieprawidłowo zabezpieczonych,

·         inne odpady, których rodzaj wskazuje na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne),

·         zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi,

·         wskazujące ze względu na ich ilość lub skład rodzajowy na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,

·         pochodzące z nieruchomości, dla których została złożona tzw. „zerowa” deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjmowanie odpadów komunalnych w PSZOK odbywać będzie się na zasadach przyjętych w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy.(patrz zmiana w regulaminie zarządzeniem - kliknij)
W przypadku zlecania usługi transportu osobie trzeciej, właściciel odpadów zobowiązany jest każdorazowo do wypełnienia stosownego upoważnienia, które należy przedłożyć pracownikowi PSZOK.
wzór upoważnienia 

Wzór upoważnienia dostępny jest tutaj - upoważnienie kliknij upoważnienie.pdf

oraz jest do pobrania w wersji papierowej w PSZOK i w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 2. 

Galeria

usytuowanie PSZOK-a w Kozach + powiększ zdjęcie
wjazd do PSZOKa-a + powiększ zdjęcie
pojemniki na segregowane odpady + powiększ zdjęcie
regulamin odbioru na Punkcie + powiększ zdjęcie
godziny otwarcia punktu + powiększ zdjęcie
położenie PSZOK-a w Kozach + powiększ zdjęcie