Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Rada Seniorów w Kozach


Zgłaszanie kandydatów odbywa się na formularzu zgłoszeniowym wraz z pisemną zgodą osoby kandydującej.
Zgłoszeń kandydatów do Rady mogą dokonać podmioty i organizacje oraz co najmniej 15 mieszkańców Gminy mających czynne prawo wyborcze.
Kandydatury przyjmowane będą do dnia 14 kwietnia 2017 r. w sekretariacie UG Kozy


szczegóły kliknij link:http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=4859365&ident=18488&js=1



****
Propozycja utworzenia Gminnej Rady Seniorów została poddana już społecznym konsultacjom. Teraz nadszedł czas na zgłaszanie kandydatów do Rady.
Koncepcja Gminnej Rady Seniorów przewiduje obecność w niej sześciu członków, wybieranych na czteroletnią kadencję.
Radnymi seniorami mogliby zostać wyłącznie mieszkańcy gminy z czynnymi prawami wyborczymi, którzy swoją funkcję pełniliby społecznie.
Gminna Rada Seniorów w Kozach, będzie pełniła funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w szczególności poprzez:

1) formułowanie opinii i wniosków w odniesieniu do tworzonego prawa miejscowego dotyczącego osób starszych;
2) inicjowanie i organizowanie działań na rzecz osób starszych;
3) monitorowanie potrzeb osób starszych;
4) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych;
5) informowanie społeczności Gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę i inne podmioty na rzecz środowiska seniorów;
6) wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.  

Rada może liczyć 6 członków (zwanych „radnymi seniorami”)

1)Kadencja Rady może trwać 4 lata licząc od dnia wyborów.
2)Kandydatem na Radnego seniora może być osoba będąca mieszkańcem Gminy, mająca czynne prawo wyborcze.
3)Członkowie Rady pełnią swojej funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, zwrotu kosztów podróży i wynagrodzeń.
4)Zgłoszeń kandydatów do Rady mogą dokonać podmioty i organizacje (o których mowa w art. 5c ust. 4 ustawy) oraz co najmniej 15 mieszkańców Gminy mających czynne prawo wyborcze.

dalsze szczegóły w ogłoszeniach BIP UG KOZY - kliknij link


więcej na ten temat szukaj:
http://www.kozy.pl/gminna-rada-seniorowkonsultacjeprojektuuchwaly/aktualnosci/806.html
http://gazetabeskidzka.pl/2017/02/kozy-seniorzy-beda-doradzac/