Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Przypominamy o Regulaminie zachowania się na terenie kamieniołomu

Przypominamy o Regulaminie zachowania się na terenie kamieniołomu
Ponownie informujemy o obowiązującym Regulaminie zachowania się na terenie obszaru kamieniołomu w Kozach, którego pełna treść znajduje się tutaj: Regulamin.pdf
Został on wprowadzony Zarządzeniem nr 77/20 Wójta Gminy Kozy.pdf w celu umożliwienia uprawnionym służbom oraz organom administracyjnym działania  w zakresie stosowania regulacji wykraczających poza ogólne przepisy ustaw szczegółowych (obowiązujących m.in. w lasach). W uproszczeniu: Regulamin ma na celu zapewnienie prawnego i realnego bezpieczeństwa znajdującym się tam osobom oraz ochronę środowiska naturalnego.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę ze szczególnego charakteru tego miejsca. Z jednej strony był to teren poprzemysłowy, którego nie obejmowały ściśle określone zakazy jak na przykład w sąsiadujących lasach państwowych. Z drugiej strony, jako obszar turystyki i rekreacji pieszej, rowerowej i konnej powinien być miejscem z uregulowanym stanem prawnym. Aktualne Zarządzenie Wójta Gminy Kozy wypełnia tę lukę. Pozwala również na egzekwowanie przepisów porządkowych wobec osób, które nie chcą uszanować piękna środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa zwiedzających.

 

Regulamin zachowania się na terenie obszaru kamieniołomu w Kozach

 

  1. Obszar kamieniołomu jest obszarem turystki i rekreacji pieszej, rowerowej, konnej.

  2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się poruszanie po terenie kamieniołomu wyznaczonymi ścieżkami.

  3. Na obszarze zbiornika wodnego, zachowując zasady bezpieczeństwa, dopuszcza się amatorski połów ryb.

  4. Na terenie kamieniołomu zabrania się:

- wjazdu pojazdów silnikowych za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych i posiadających zezwolenie Urzędu Gminy w Kozach, służb leśnych oraz dojazdu do posesji;

- niszczenia, uszkadzania drzew i krzewów;

- zanieczyszczania gleby i wód powierzchniowych;

- zaśmiecania i składowania wszelkich odpadów;

- rozpalania ognisk i biwakowania w miejscach do tego niewyznaczonych;

- chodzenia po skarpach kamieniołomu i zbliżania się do krawędzi urwiska;

- hałasowania, płoszenia ptaków i zwierząt;

- kąpieli w zbiorniku wodnym;

- zarybiania zbiornika wodnego za wyjątkiem osób posiadających zezwolenie Urzędu Gminy w Kozach.

  1. Korzystanie z terenu kamieniołomu odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów dzieci.

  2. Osoby wchodzące na teren kamieniołomu akceptują Regulamin zachowania się na terenie obszaru kamieniołomu w Kozach i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.

  3. W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy zgłosić ten fakt pod numer alarmowy 112.