Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożone do publicznego wglądu

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożone do publicznego wglądu
Wójt Gminy Kozy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.05.2021 r. do 16.06.2021 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, pokój nr 14 w godz. 10.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu (33) 829 86 64.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kozy przy ul. Krakowskiej 4, w pokoju nr 14 o godz. 16:00.

Dyżur projektanta odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kozy w dniach:
• 28.05.2021 r. - w pokoju nr 14 w godzinach 9:00-12:00
• 08.06.2021 r. - w pokoju nr 14 w godzinach 12:00-17:00

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić ewentualne uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko pod adresem:
Urząd Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
 
Uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP na adres : ug@kozy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kozy.

Pełna treść obwieszczenia OBWIESZCZENIE.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy - wyłożony do publicznego wglądu   

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy - wyłożonego do publicznego wglądu