Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2020 - zakończenie modernizacji kotłowni

Piątek, 18 września 2020 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
15 września br. upływa termin zakończenia modernizacji kotłowni w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2020.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wniosek o włączenie do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2020 oraz podpisali z Gminą Kozy umowę, mają do 15 września czas na zakończenie wszelkich prac związanych z modernizacja kotłowni i wymianą kotłów. Po zakończeniu modernizacji, jednak nie później niż do 30 września, fakt ten należy zgłosić do Urzędu na specjalnym formularzu, do którego należy dołączyć:

1) oryginały faktur lub rachunków z określonymi kosztami kwalifikowanymi, wystawione przez Wykonawcę zadania – w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztów kwalifikowanych na fakturze VAT lub rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących z skład całościowej kwoty ujętej na fakturze VAT, bądź rachunku, potwierdzone przez Wykonawcę;

2) potwierdzenie zapłaty całości kosztów kwalifikowanych wymienionych na fakturze;

3) protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inwestora i Wykonawcę wraz z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

4) w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin, kopię opinii kominiarza potwierdzającą prawidłowość podłączenia nowego źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni;

5) oryginał dokumentu potwierdzającego fizyczną likwidację starego źródła ciepła;

6) kserokopie innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla określonej modernizacji oraz oryginały do wglądu;

7) kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

Regulamin wraz załącznikami.