Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Producenci żywności

Piątek, 22 maja 2015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej przypomina wszystkim producentom żywności, że od dnia 13.12.2014r. obowiązuje   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. UE L.2011. 304.18). Rozporządzenie to oraz obowiązujące od 09.01.2015r rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.2015.29) wprowadzają wiele zmian w zakresie ogólnych zasad znakowania produktów spożywczych.

W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu bez opakowania („luzem”) lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie klienta bądź pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży oznakowanie musi zawierać:
  1. nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w artykule 17 rozporządzenia nr 1169/2011
  2. nazwę albo imię i nazwisko producenta;
  3. wykaz składników podanych zgodnie z malejącą kolejnością ich udziału w momencie użycia do produkcji - zgodnie z artykułem 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011; informacje o alergenach wyszczególnionych w załączniku II rozporządzenia nr 1169/2011 muszą być podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła (art.21 rozporządzenia nr 1169/2011);
  4. klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej (jeżeli zostały one ustalone w przepisach w/s szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej, albo jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów);
  5. w przypadku produktów rybołówstwa - dodatkowo informację dot. ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;
W przypadku pieczywa dodatkowo podaje się: masę jednostkową oraz informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – jeżeli zastosowano taki proces technologiczny.

Informacje na temat żywności zgodnie z artykułem 7 rozporządzenia nr 1169/2011 nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd.

Informacje te podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, nie mogą być udostępnione jedynie „ na życzenie klienta”.

Szczegółowe informacje w sprawie znakowania środków spożywczych zawarte są w wymienionych wyżej rozporządzeniach.