Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Poszukujemy pracownika na stanowisko kierownicze w dziale Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Kozach!

Poszukujemy pracownika na stanowisko kierownicze w dziale Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Kozach!
WÓJT GMINY KOZY ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE – 1 ETAT W REFERACIE BUDOWNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE GMINY KOZY UL. KRAKOWSKA 4

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe budowlane z 4 letnim stażem pracy,
2) znajomość ustaw: Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, Prawo zamówień
publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
6) nieposzlakowana opinia,
7) komunikatywność, samodzielność, systematyczność, operatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
II. Wymagania dodatkowe:
- preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
- prawo jazdy kategorii B

Kandydat podejmujący pracę w Urzędzie zostanie zatrudniony od 1 lutego 2020 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z podaniem danych adresowych nadawcy i dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze – 1 etat w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kozy” należy składać w Urzędzie Gminy Kozy, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4 pokój nr 1- dziennik podawczy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

szczegółowe informacje na ten temat - KLIKNIJ


UWAGA!
Informacje na temat wolnych etatów i warunków przyjęć pracowników do pracy w Urzędzie Gminy należy poszukiwać na stronie BIP Kozy w zakładce REKRUTACJE. Urząd nie przyjmuje i nie przechowuje podań o prace  złożonych w innym trybie niż ogłoszone.