Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Plany inwestycyjne Gminy ...

Środa, 28 stycznia 2015 aktualności / sprawy gospodarcze i inwestycje
Plany inwestycyjne Gminy ...

Wypowiedź Wójta Gminy Kozy na temat planów inwestycyjnych Gminy Kozy na rok 2015 ukazała się w Koziańskich Wiadomościach nr 1/2015 str 4-5
poniżej treść tej wypowiedzi:
(...) "Przede wszystkim będziemy kończyć budowę kanalizacji rozpoczętej i realizowanej w 2014 r. Powstaną też dwa nowe projekty w obszarach nieskanalizowanych Kóz (...) Będzie projekt odwodnienia ulicy Złotej.
Na wiosnę rozpoczną się prace budowlane związane z przebudową mostu na ul. Nadbrzeżnej  w rejonie ulicy Spółdzielczej. Jesteśmy po przetargu i firma, która go wygrała weszła już na teren budowy. Na razie zabezpieczyła most. Koszt jego przebudowy wyniesie ponad 200 tys. zł.
Jeszcze w tym miesiącu Zarząd Dróg Powiatowych ogłosi przetarg na przebudowę całego odcinka ulicy Kęckiej od ronda kpt. Kunickiego do ul. Zagrodowej, tj. ok. 2 km. W ramach tych robót zostanie wykonana kanalizacja opadowa, powstanie nowa jezdnia, chodnik po północnej stronie, przebudowane zostaną wszystkie zjazdy do prywatnych posesji, umocnione rowy, utwardzone pobocza. Mieszkańcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami, ale mamy nadzieję, że zakończą się one w IV kwartale br. Koszty inwestycji poniosą Gmina Kozy i Powiat Bielski w wysokości po ¼, pozostałe 50% pochodzić będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek.
W I połowie roku dokończona zostanie przebudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Przeczniej do targowiska.
Mamy jeszcze w planach zlecenie projektu na termomodernizację kompleksu szkolno-sportowego obejmującego  Centrum Sportowo-Widowiskowe, Szkołę Podstawową nr 1 i liceum. Będziemy się przygotowywać do pozyskania środków na ten cel.
Do końca maja powinny zostać zakończone prace związane z przebudową parku dworskiego.
Planujemy też rozbudowę oświetlenia ulicznego, ale jeszcze za wcześnie mówić o konkretnych miejscach.
Wykonana zostanie modernizacja klatki schodowej SP 2 i modernizacja oświetlenia budynku SP1.
Ciągle czekamy na decyzję Ministerstwa Rolnictwa w sprawie wyłączenia gruntów rolnych III klasy z użytkowania rolniczego, aby przystąpić do wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy.
Planowany jest też projekt techniczny i przygotowanie terenu pod PSZOK.
(...)To punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gminy mają obowiązek je tworzyć. Mówi o tym ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Mieszkańcy mogą dostarczać do nich m.in.: surowce, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane.
Do tej pory Gmina Kozy wywiązuje się z tego obowiązku organizując zbiórki odpadów bezpośrednio sprzed posesji lub poprzez odbiór odpadów tzw. problemowych, w wyznaczonych mobilnych punktach zbiórki. Już niedługo wejdzie w życie kolejna nowelizacja ww. ustawy, która wprowadza bardzo istotny zapis. Mianowicie gmina będzie zobowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku z tym planuje się budowę takiego punktu na działce gminnej przy ul. Folwarcznej w Kozach.
W 2013 r. zlecono wykonanie projektu rozbiórki zabudowań na wspomnianym terenie.  Posiadamy prawomocną decyzję na rozbiórkę tych zabudowań i jeżeli środki finansowe pozwolą, w 2015 r. zostaną one wyburzone.
W roku 2015 zostanie również zlecone opracowanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Kozy.

 (red.)
 Więcej o planach inwestycyjnych na bieżąco w BIP i na naszej stronie w dziale INWESTYCJE
oraz w strategii rozwoju miejscowości