Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Park Dworski w Kozach - zagospodarowanie terenu

rpowsl


Dnia 17.02.2014r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach złożono wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów”, który zaowocował przyznaniem dofinansowania.            
W dniu 23 lipca 2014r. została podpisana pomiędzy Gminą Kozy reprezentowaną przez Wójta Gminy a Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL umowa o dofinansowanie, na mocy której zrefundowane zostało 85% wydatków kwalifikowanych zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu co daje kwotę 1 398 289,95 zł. Całkowita wartość przedmiotowego projektu wyniosła 1 650 972,74 zł.            
W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w październiku 2014 wybrano firmę CALLA S.C. z Katowic, która wykonała roboty budowlane związane z zagospodarowaniem zespołu-pałacowo parkowego. Prace trwały od października 2014r. do końca lipca 2015r.            
Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu parku przy zabytkowym Pałacu Czeczów w Kozach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych, a także na cele wypoczynkowe i rekreacyjne. Inwestycja znacząco podniosła atrakcyjność turystyczną Gminy i przyczyniła się do wzrostu ruchu turystycznego na terenie Kóz. Zagospodarowanie parku jest kontynuacją zrealizowanych i zakończonych już prac związanych z modernizacją budynku Pałacu, obejmujących remont konserwatorski całego obiektu, wyposażenie wnętrz oraz I etap zagospodarowania parku wokół obiektu.   Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna - podmioty publiczne.   

park

więcej na ten temat:

filmik promujący  inwestycję : https://www.youtube.com/watch?v=qHE1_Jmpg30

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.617725638331266.1073741830.233761726727661&type=1

galeria zdjęć na stronie: http://www.kozy.pl/park-w-kozach/galeria/26.html

galeria zdjęć na facebooku:

http://www.kozy.pl/trwaja-roboty-w-parku-dworskim/aktualnosci/73.html
http://www.kozy.pl/postep-prac-w-parku-dworskim-w-kozach/aktualnosci/133.html
http://www.kozy.pl/prace-w-parku-wokol-palacu-czeczow-w-kozach/aktualnosci/190.html