Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Pałac Czeczów PL-SK


Baner PL-SK 2007-2013 .. partnerstwo dla wspólnego rozwoju ..
Partner Wiodący: Żyliński Kraj Samorządowy
Partner Projektu: Gmina Kozy
Temat 2.2:Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Dofinansowanie: w 85% pochodzi ono ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka na lata 2007-2013.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu dla strony polskiej był remont konserwatorski i modernizacja cennego zabytku, jakim jest Pałac Czeczów w Kozach oraz adaptacja tego obiektu na działalność kulturalną. Ze względu na swój zły stan techniczny obiekt wymagał kompleksowego remontu, tak by mógł służyć całej koziańskiej społeczności.
    Projekt przygotowany został wspólnie z Żilińskim Krajem Samorządowym, który wykonał remont tamtejszego Teatru Lalek. Sytuacja budowlana, konstrukcje i wyposażenie obiektu nie odpowiadały warunkom godnym dla tego typu działalności, stąd pomysł by tchnąć w niego nowe życie.
    Nad realizacją działań zgodnie ze wspólnie wypracowanym harmonogramem czuwał Partner Wiodący tj. Żilina. Projekt posiadał jeden wspólny budżet, w którym zawarte zostały wydatki ponoszone przez obu partnerów.
    Dzięki modernizacji wyżej wymienionych obiektów wsparte zostało cenne dziedzictwo kulturowe w obu państwach. Projekt był przede wszystkim nastawiony na rozwój wartości kulturowych i duchowych wśród dzieci i młodzieży w regionach przygranicznych oraz na zwiększenie intensywności ruchu turystycznego. Dzięki jego realizacji została poszerzona oferta usług w dziedzinie kultury np. o konferencje, wystawy, występy artystyczne itp.
    Realizacja w/w zadania zapewni w dłuższej perspektywie czasu powstanie więzi i współpracy między partnerami projektu, co w rezultacie doprowadzić ma do zbliżenia obu krajów i wymiany doświadczeń.

    Projekt zrealizowano w 3 etapach:
-pierwszy polegał na współpracy obu partnerów w zakresie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej. Oprócz tego każdy z nich pracował nad określeniem celów projektu.
- drugi skupiał się na wykonaniu części inwestycyjnej zadania tj. modernizacji obu obiektów przez każdego z partnerów projektu;
- ostatni etap dotyczył tzw. działań miękkich, promocji i rozliczenia projektu.  Strona polska mogła lepiej poznać partnera wiodącego dzięki wystawie tematycznej teatru lalek zorganizowanej w pałacu, warsztatom lalkarskim dla koziańskich dzieci czy przedstawieniu „Otello” wykonanym podczas oficjalnego otwarcia pałacu w Kozach. Z kolei partner słowacki poznał Kozian dzięki warsztatom plastyki obrzędowej dla dzieci, wystawie malarstwa i pradziejów wsi oraz koncercie lokalnego zespołu pieśni i tańca, który odbył się w teatrze lalek. Przez to pogłębiła się wiedza na temat historii, kultury, zwyczajów i tradycji Polski i Słowacji, podwyższyła się świadomość narodowa i kulturowa obywateli. Promocja projektu
Więcej informacji o realizacji projektu przez partnera słowackiego na stronie www.regionzilina.skpo obu stronach granicy przyczynić się mam do zwiększenia się ilości krajowych i zagranicznych turystów.


Więcej informacji o realizacji projektu przez partnera słowackiego na stronie www.regionzilina.sk

galeria zdjęć przed remontem:
https://www.kozy.pl/palac-czeczow-przed-remontem/galeria/15.html

galeria zdjęć po remoncie:
https://www.kozy.pl/palac-czeczow-po-remoncie/galeria/14.html

Wydarzenia w Pałacu Czeczów w Kozach

Informacje z otwarcia "Nowej przestrzeni kultury" w Pałacu Czeczów w Kozach:
http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/17/media-o-otwarciu-palacu-w-kozach/

-----

Poniżej odnośniki do wydarzeń, zdjęć związanych z Pałacem:
https://www.kozy.pl/babkowe-diwadlo-nowy-spektakl/aktualnosci/2150.html (12-07-2020)

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/18/kronika-beskidzka-o-wydarzeniach-w-kozach/

http://kozy.vot.pl/galeria/2014/06/13/migawki-z-uroczystosci/

http://www.radiobielsko.pl/galeria/1598-Palac-Czeczow-po-modernizacji.html

http://kozy.vot.pl/galeria/2014/06/18/wystep-teatru-lalek-z-ziliny/

http://kozy.vot.pl/galeria/2014/06/18/wystep-orkiestry-telemanna/

http://kozy.vot.pl/galeria/2014/04/20/paac-czeczow-w-kozach-stan-obecny/


więcej na temat Pałacu, jego właścicieli i remontu pod adresami:

https://www.youtube.com/watch?v=jTdx2a3Q4EA

http://pl.plsk.eu/index/?id=43feaeeecd7b2fe2ae2e26d917b6477d

http://bielskobiala.naszemiasto.pl/artykul/1253679,palac-czeczow-w-kozach-stanie-sie-perelka-kolejna-w-regionie,id,t.html

http://www.infoserwis-etnokultura.pl/r,3,350,332,Palac-Czeczow-w-Kozach.html

http://poznajkozy.pl/kozy_dawniej/tag/data_dodania/0/46-palac.html

panoramy:http://spacer.poznajkozy.pl/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/16/nowa-przestrzen-kultury-w-kozach/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/13/palac-czeczow-w-kozach-oddany-do-uzytku/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/09/kozianie-stawiaja-na-kulure/

http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/29-stycznia-1830/13812302

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/01/31/o-naszej-miejscowosci-w-aktualnosciach-tvp/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/23/dofinansowanie-zagospodarowania-parku/


wydarzenia w Pałacu Czeczów:

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/08/14/wystawa-strojow/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/09/pradzieje-wsi-kozy-u-zrodla/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/24/iii-kojska-noc-muzeow/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/18/palac-czeczow-otwiera-swe-podwoje-do-nocnego-zwied/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/06/13/palac-czeczow-w-kozach-oddany-do-uzytku/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/05/29/salon-przeszlosci/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/05/20/prace-pielegnacyjne-w-parku-dworskim/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/05/15/gdy-gitara-rusza-w-tango-ze-skrzypcami/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/04/25/artystyczne-instalacje-w-parku-dworskim-w-kozach/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/04/17/oj-sie-dzieje-w-palacu/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/04/17/palac-czeczow-historia-i-terazniejszosc/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/04/11/polsko-slowackia-mieszanka-kulturalna/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/04/10/palac-czeczow-w-kozach/

http://www.domkultury.kozy.pl/aktualnosci/art/185/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/04/09/zapraszamy-do-biblioteki/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/02/28/juz-niedlugo-otwarcie-biblioteki-w-palacu/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/02/17/walentynkowy-wieczor-z-poezja-w-salonie-placu-w-ko/

http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2014/02/14/zapraszamy-na-walentynkowy-wieczor-z-poezja/


ciekawostka o bieżanowskiej linii rodu Czeczów:

http://dworczeczow.nazwa.pl/dwor/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=68

 

Aktualności powiązane z działem: Pałac Czeczów PL-SK
O lodowni w Kozach głośno w mediach