Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Wójt Gminy Kozy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku na terenie gminy Kozy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Wsparcie dotyczyć będzie realizacji zadań:

z zakresu kultury fizycznej obejmujących:

- działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- działalności na rzecz aktywizacji osób starszych,
- organizacja imprez rekreacyjnych,
- organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych.

z zakresu kultury i sztuki obejmujących:

- działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pula środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi: 62.500 zł.

Dotacje na realizację zadania publicznego przyznawane będą w formie wsparcia, co oznacza, że oferent musi wykazać udział środków własnych lub wkład osobowy w jego  realizację.
Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji może złożyć tylko jedną ofertę.
Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty.
Oferty należy składać listownie lub osobiście do dnia 21 lutego 2020 r. w pokoju Nr 17 Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4.

Formularze ofert w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Kozy pokój Nr 17.(sekretariat)
Formularze w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy

więcej informacji kliknij w linki:
 
wzór oferty (57,51 kB)
wzór sprawozdania (52,10 kB)
wzór umowy (173,50 kB)
Zarządzenie Nr 22/20