Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców - 2019 rok

Poniedziałek, 14 stycznia 2019 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców - 2019 rok
Od  2016 roku w Urzędzie Gminy Kozy  realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
System ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt.
Pomoc prawna świadczona będzie przez radców prawnych w Urzędzie Gminy Kozy pok. nr 5 (parter)
Poniedziałek: 13.30 - 15.30
Wtorek:          13.00 - 17.00
Czwartek:       11.30 - 15.30
Według kolejności zgłoszeń po telefonicznym UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY POD NUMEREM (33) 8 136 922

***

wszystkie szczegóły dotyczące udzielania porad prawnych dostępne są w na stronie BIP
po kliknięci w ten LINK
 
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu bielskiego
Opis
Od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy Kozy realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bielski. Zadanie to jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.z 2017 r. poz. 2030 ze zm.), której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. System ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt. W naszym powiecie, zostało utworzonych 6 punktów, w których nieodpłatnie świadczona jest pomoc prawna.
Miejsce
Urząd Gminy Kozy pok. nr 5 (parter)

Pomoc prawna świadczona będzie przez radców prawnych w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 13.30-15.30
Wtorek:         13.00 -17.00
Czwartek:       11.30-15.30


UDZIELENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, PO TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY POD NUMEREM /33/ 813-69-22
 
Informacja
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej zwanej dalej: "osobą uprawnioną" o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 
Inne
Więcej informacji na temat nieodpłatnej można znaleźć na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
Pliki

Data ostatniej zmiany: 4 stycznia 2019
podstawa prawna: ustawa

***********

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - treść

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bielskim w 2019 r.

 
Nieopłatna pomoc prawna obejmuje:

·        poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

·        wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

·        sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

·        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się poprzez wypełnienie karty pomocy, która zawiera opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy.
W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie opinii, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną opinię w urnie.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Dziedziny prawa, z których może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna:

prawo rodzinne, prawo pracy, sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej, prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego, prawo podatkowe, prawo karne. 

DYŻURY
 
Gmina Kozy

Urząd Gminy Kozy

ul. Krakowska 4.

 
Poniedziałek
13.30-15.30
Wtorek
13.00 -17.00
Czwartek
11.30-15.30 

treść całej ulotki  - kliknij link ulotka pomoc prawna.pdf