Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Kóz ...

Informujemy, że Gmina Kozy wchodzi w skład regionu IV, dla którego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d ...

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy

Zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów komunalnych.


Uchwałą z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" Sejmik Województwa Śląskiego określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach.

Gmina Kozy wchodzi w skład regionu IV, dla którego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d.

K.R