Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Magiel Kultury - Masz pomysł zgłoś swój projekt kulturalny!

Wtorek, 16 lipca 2019
Magiel Kultury - Masz pomysł zgłoś swój projekt kulturalny!

Dom Kultury zaprasza do zgłaszania pomysłów własnych projektów na imprezy i zajęcia kulturalne na terenie Gminy Kozy. W konkursie preferowane będą inicjatywy: innowacyjne, zaspakajające potrzeby mieszkańców Kóz, mające jasno określony cel,  dobrze zaplanowane w działaniach, które przyniosą  rezultaty i będą posiadać realne koszty. Minimalna kwota projektu wynosi 500 zł brutto, maksymalna  7000 zł brutto. Termin składania propozycji upływa 19 lipca br.

szczegóły ZOBACZ REGULAMIN - kliknij

****

Uczestnictwo w konkursie:

I. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Kóz:
  1.osób indywidualnych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów) powyżej 16 roku życia
  2. grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia),
  3. organizacji pozarządowych

II. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Domu Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy) wypełnionego Wniosku konkursowego – osobiście, pocztą lub drogą e-mailową (infokultura@kozy.pl)
a) Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem Wnioskodawcy oraz nazwą projektu „Magiel kultury”
b) Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać drogą e-mailową wpisując w temacie imię i nazwisko Wnioskodawcy oraz nazwę projektu „Magiel kultury”.

III.W terminie nieprzekraczalnym do 19 lipca 2019 r.

W konkursie preferowane będą inicjatywy:
– innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji, a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Kóz (w oparciu o „Diagnozę społeczną 2019”)
– mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i racjonalne koszty realizacji (minimalna kwota projektu wynosi 500 zł brutto, maksymalna  7.000 zł brutto),
– zakładające współdziałanie z mieszkańcami Kóz:
– mające charakter kulturalno-artystyczny,
– angażujące środowiska i miejsca dotąd mało aktywne, a mające duży potencjał kulturotwórczy,
– niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne


Uwaga! Wypełniony Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami!

WNIOSEK KONKURSOWY

WNIOSEK KONKURSOWY (do edycji)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wykaz kosztów kwalifikowalnych

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie


opr.hk