Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU

Poniedziałek, 15 stycznia 2018 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
KWALIFIKACJA WOJSKOWA  W 2018 ROKU
Zgodnie z Rozporządzeniem na terenie powiatu bielskiego kwalifikacja wojskowa w 2018 r. zostanie przeprowadzona w dniach od 01.02.2018 r. do 15.03.2018 r.
Dla osób z terenu Gminy Kozy wyznaczono termin od 22.02.2018r. do 23.02.2018 r.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 1999 roku
- mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1997-1998 które:

a)  zostały uznane za czasowo niezdolni do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.         
                  
- kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków  (Dz. U. 2017, poz. 944);

- osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Bielsku-Białej w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. Emilii Plater 14 (parter), 43-300 Bielsko-Biała; telefon Powiatowej Komisji Lekarskiej – 572 43 85 91.  

U  W  A  G  A   ! ! ! Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku obowiązkowo należy ze sobą zabrać: 
   
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
dokumentację medyczną, (jeżeli takowa istnieje)
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki)  

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSOBY PODLEGAJĄCEJ KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OD OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikacji wojskowej zawarte są w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego, które zostało rozplakatowane na tablicach informacyjnych i miejscach do tego wyznaczonych znajdujących się na terenie Gminy Kozy.


kliknij - OBWIESZCZENIE WOJEWODY.pdf (uwaga! długo się otwiera)