Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konsultacje społeczne

Wtorek, 7 czerwca 2016 aktualności / sprawy porządku w gminie
Konsultacje społeczne
Konsultacjom społecznym poddaje się projekt  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy oraz  określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Konsultacje polegają na wypełnieniu formularzy konsultacji, stanowiących załączniki  do zarządzenia, (po uprzednim zapoznaniu się z projektami uchwał)    
Projekty uchwał oraz formularz konsultacji jest zamieszczone na stronie internetowej Gminy Kozy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy www.bip.kozy.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy oraz dostępne w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 17 (sekretariat).
Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 16.06.2016 r. do godz.14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, przesłać skan dokumentu e-mailem na adres ug@kozy.pl lub drogą elektroniczną poprzez platformę SEKAP, e-Puap.  
Informację o wynikach konsultacji będą ogłoszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Kozy,


                 
szczegóły w tej sprawie - kliknij
Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: 1. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy, 2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
 
Pliki
Regulamin 35,36 kB
Regulamin.pdf 176,75 kB
Szczegółowe 21,93 kB
Szczegółowe.pdf 141,76 kB
Zarządzenie 20,65 kB
Zarządzenie.pdf 118,34 kB
 
Uwaga-wiadomość z 20.06.2016 o wynikach zakończonych konsultacji

PROTOKÓŁ  z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie:

·         przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy,

·         określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


1.      Przedmiotowe konsultacje, zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2016 r., ogłoszono dnia 16.06.2016 r. poprzez zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2.      Konsultacje przeprowadzono w terminie od 6 do 16 czerwca 2016 r.

3.      Konsultacjom poddano projekty w/w uchwał.

4.      W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące konsultowanych projektów uchwał.

5.      Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.