Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konsultacje społeczne

Piątek, 1 marca 2019
Konsultacje społeczne
Informujemy, że  zostały ogłoszone   konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 07.03.2019 r.  dla Gminy Kozy. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów,  a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularzy, stanowiących załączniki do  zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektami uchwał.
szczegóły - kliknij

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki działań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii: w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce odpadami i wodno-ściekowej. Opracowany został w celu przedstawienia koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza na terenie Gminy. Jego druga aktualizacja (pierwsza aktualizacja Planu Gospodarki Nisko-emisyjnej dla Gminy Kozy została przyjęta Uchwałą
Nr XXXV/282/18 Rady Gminy Kozy w dniu 11 stycznia 2018 r.) dotyczy doprecyzowania działań z zakresu ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W niniejszym projekcie uchwały wskazano minimalne i maksymalne ilości inwestycji związanych z wymianą kotłów na lata 2019-2020, na które Gmina Kozy zamierza udzielać mieszkańcom dotacji. Niniejsze dotacje będą przyznawane pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych na realizację modernizacji źródeł ciepła (w 2019 r. - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach). Aktualizacja PGN zawiera również prognozy dotyczące wartości zużycia energii i emisji CO2 w poszczególnych latach.

Plan Gospodarki Nisko-emisyjnej jest również dokumentem, stanowiącym podstawę do ubiegania się o środki wsparcia na działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej.

W praktyce PGN ma przede wszystkim służyć mieszkańcom Gminy tak, aby:

1) osiągnąć poprawę jakości powietrza, a w efekcie poprawę zdrowotności mieszkańców,

2) przyspieszyć proces modernizacji systemów zużywających energię;

3) zmniejszyć koszty energii na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań techniczno-technologicznych.


Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów,  a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków
Konsultacje polegają na wypełnieniu formularzy, stanowiących załączniki do  zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektami uchwał.
   
  szczegóły na stronie:
http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=5480389&ident=22081
   
   
   
   
Pliki