Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej zmian opłat za śmieci

Piątek, 10 stycznia 2020 aktualności / sprawy porządku w gminie
Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej zmian opłat za śmieci
Wójt Gminy Kozy ogłasza konsultacje  projektu uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Do dnia 14 stycznia 2020 roku, do godziny 12:00,  na specjalnym formularzu można zgłaszać uwagi do projektowanej uchwały.
Wszystkie informacje na ten temat - kliknij

**************
Gmina Kozy z roku na rok ponosi coraz większe wydatki w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokonana analiza finansowa wykazuje, że przy obowiązujących dotychczas stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina  nie będzie w stanie pokryć kosztów funkcjonowania systemu. Dla zrównoważenia wydatków, musi nastąpić podniesienie stawek opłat.

Proponuje się przyjęcie stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kozy w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkują mieszkańcy, a odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny.
Równocześnie proponuje się przyjęcie stawki  w wysokości 50,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkują mieszkańcy, a właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W konsultacjach projektu tej uchwały mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kozy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 ze zm.).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 09.01.2020 r. do dnia 14.01.2020 r. 

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały.

 
projekt uchwały (181,97 kB)
uzasadnienie do uchwały (141,73 kB)
Formularz konsultacji (12,96 kB)
Zarządzenie Nr 4/20

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 
****

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 stycznia 2020 r.    

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/33/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności    Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji zgłaszających opinię/uwagę:


…………………………………………………………………………………………………


Dane kontaktowe – adres:


………………………………………………………………………………………………............................................................................…


Stan zapisu w projekcie uchwały (podać §, ust., pkt):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Propozycje zmian zapisu w projekcie uchwały:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    


Kozy, dnia…………………………    

                                                                                                                                                                  ………………………                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                         Podpis    

Uwagi i opinie zgłoszone:
- na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane (bez podpisu i adresu),
- po dniu 14.01.2020 r. po godz. 12.00 nie będą rozpatrywane.