Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konsultacje społeczne projektów uchwał

Konsultacje społeczne projektów uchwał
Zostaną przeprowadzone konsultacje mające na celu poznanie opinii w sprawie projektów uchwał :
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości.pdf 
Projekt uchwały w sprawie Szczegółowego sposobu odbierania odpadów.pdf

W konsultacjach biorą udział mieszkańcy Gminy Kozy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 6.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, stanowiącego załącznik do Zarządzenia konsultacji uchwał.pdf po uprzednim zapoznaniu się z projektem powyższych uchwał. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 14.08.2020 r. do godz.14.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, przesłać skan dokumentu emailem na adres ug@kozy.pl lub drogą elektroniczną poprzez platformę e-Puap.