Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Czwartek, 11 sierpnia 2016
Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Wójt Gminy Kozy informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy”. 

   W ujęciu formalnym Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki w zakresie działań inwestycyjnych  i  miękkich  dotyczących  budownictwa  publicznego,  gospodarki  przestrzennej, oświetlenia  ulicznego,  transportu  publicznego  i  prywatnego  oraz  produkcji  energii  elektrycznej  i  cieplnej  dla  Gminy  Kozy.  PGN  wyznacza  konkretne  cele  w  zakresie  redukcji  emisji  gazów cieplarnianych,  efektywności  energetycznej  oraz  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  na obszarze Gminy.

   W praktyce PGN ma przede wszystkim służyć mieszkańcom Gminy tak, aby:
  • osiągnąć poprawę jakości powietrza, a w efekcie poprawę zdrowotności mieszkańców,
  • przyspieszyć  proces  modernizacji  systemów  zużywających  energię  poprzez  uzyskanie wsparcia inwestycyjnego,
  • zmniejszyć  koszty  energii  na  skutek  wprowadzenia  nowych  rozwiązań  techniczno-technologicznych. 
   Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, w Referacie Zamówień Publicznych pokój nr 16 oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 2,  w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od 12.08.2016 r. do 13.09.2016 r.,
na stronie internetowej www.kozy.pl  w zakładce Konsultacje Społeczne
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy www.bip.kozy.pl

Zarzadzenie Nr 51 16 Wojta Gminy Kozy z dnia 11.08.2016.pdf

Ogloszenie o przystapieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy.pdf

PGN_KOZY_04_12.08.pdf

Formularz uwag - Zalacznik do zarzadzenia - edytowalny.doc