Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Piątek, 19 sierpnia 2016
Gminny Program Rewitalizacji (dalej GPR) pozwoli Gminie Kozy oraz jej jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i innym podmiotom działającym na jej terenie o ubieganie się o środki finansowe w ramach w nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Posiadane tego dokumentu jest dla gminy korzystne, ponieważ pozwoli na wzięcie udziału w konkursach dedykowanych działaniom zlokalizowanym na obszarach zdegradowanych, wskazanych w GPR. Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i podejmowanie w nich różnego rodzaju działań wpłynie pozytywnie na zrównoważony rozwój miejscowości, poprawi jakość życia i wpłynie pozytywnie na procesy społeczne.

   Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. (Dz.U.z 2015r., poz. 1777) obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jednego z następujących zjawisk: 
  1.  Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
  2. Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska lub
  3. Przestrzenno – funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
  4. Technicznych – szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.  


   Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego cechujący się szczególną koncentracją zjawisk negatywnych wymienionych powyżej, na którym  z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.  

   Z dokumentami dotyczącymi obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, w Referacie Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pokój nr 16, w dniach i godzinach pracy urzędu od dnia 19.08.2016r. do dnia 20.09.2016r.
Na stronie bip.kozy.pl oraz poniżej:

Zarzadzenie 56_16.pdf

diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf

Obszar nr 1.pdf

Obszar nr 2.pdf

Obszar nr 3.pdf

Ankieta.doc

Formularz.doc

Protokol z konsultacji.pdf