Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

KONSULTACJE SPOŁECZNEKonsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz każdego szczebla: od lokalnych po centralne przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, ich zmiany lub uchwalania nowych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Jest to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.Poniżej znajdują się linki do konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego i uchwały do konsultacji:

konsultacje uchwał dot. roku 2020 :

Zarządzenie Nr 136/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,


Zarządzenie Nr 118/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał:
1.przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023,
2.uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023


https://www.kozy.pl/konsultacje-spoleczne-uchwaly/aktualnosci/1848.html

https://www.kozy.pl/konsultacje-projektow-uchwal-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-kozy-z-organizacjami-w-zakresie-sportu/aktualnosci/1681.html


****
-http://www.kozy.pl/konsultacje-spoleczne-2015r/d/gmina_i_spolecznosc/2/228.html
-http://www.kozy.pl/konsultacje-spoleczne-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji/aktualnosci/663.html
- http://www.kozy.pl/konsultacje-spoleczne-planu-gospodarki-niskoemisyjnej/aktualnosci/660.html
- http://www.kozy.pl/obwieszczenie-o-planowanych-konsultacjach-spolecznych/aktualnosci/659.html
- http://www.kozy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal/aktualnosci/55.html
- http://www.kozy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow/aktualnosci/132.html
- http://www.kozy.pl/starostwo-oglasza-konsultacje-spoleczne/aktualnosci/118.html
w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
- sposoby przekazywania swoich propozycji nazw: http://www.kozy.pl/poszukiwane-sa-nazwy-dla-kozianskich-rond/aktualnosci/246.html

- Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy w sprawie nazw rond położonych w Gminie Kozy:  http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=4246116&ident=15658

- http://www.kozy.pl/podsumowanie-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-nazwy-rond-w-kozach/aktualnosci/299.html
- http://www.kozy.pl/wynik-przeprowadzonej-konsultacji-projektu-dokumentu-plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-kozy/site/80.html