Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konkurs plastyczny na Kartkę Świąteczną promującą Gminę Kozy

Czwartek, 21 listopada 2019 aktualności / wydarzenia kulturalne
Konkurs plastyczny na Kartkę Świąteczną promującą Gminę Kozy
To konkurs dla dzieci i młodzieży z miejscowych szkół. Ma na celu szeroko pojętą promocję miejscowości i  dziedzictwa kulturowego w połączeniu z umacnianiem tradycji składania sobie życzeń z okazji świąt. Prace będą nagradzane w dwu kategoriach klas I-III oraz IV-VIII. Organizatorzy: Wójt Gminy Kozy we współpracy z Stowarzyszeniem Kozianki zapraszają do udziału - czekają wartościowe nagrody!

regulamin konkursu  - kliknij
zgoda rodziców - kliknij
plakat - kliknij

***
To konkurs  dla uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie naszej miejscowości .
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (w tym również  grafika komputerowa) ale takiej, która umożliwi jej drukarskie powielanie. 
Wielkość maksymalna prac A4.
Kartka musi zawierać oprócz elementów związanych z świętami również element nawiązujący do naszej miejscowości (herb, znane miejsce, budowle). 
Termin składania prac upływa 21 listopada 2019r.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

.***
Informacje szczegółowe na temat warunków konkursu znajdują się na plakatach i w regulaminie -  regulamin konkursu plastycznego.pdf
Informacje można uzyskać w sekretariatach szkół i urzędzie gminy tel. 33 8 298 - 665

Regulamin konkursu plastycznego
na projekt  Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej
promującej Gminę Kozy - kliknij

Organizatorem tej edycji konkursu jest Wójt Gminy Kozy oraz Stowarzyszenie Kozianki.
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu Gminy Kozy.
Zgłoszone prace będą rozpatrywane w dwu kategoriach: klas I-III oraz klasy IV-VIII.
Tematem  prac konkursowych jest projekt  Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej promującej Gminę Kozy.
Warunkiem  przystąpienia do konkursu jest :
Dostarczenie przez uczestnika jednej pracy własnej, wykonanej w dowolnej technice plastycznej (lub przy użyciu grafiki komputerowej) przy czym musi to być technika płaska dająca możliwości jej zeskanowania i powielenia.
W projekcie muszą wystąpić elementy związane z naszą miejscowością  (herb,  charakterystyczne miejsca,  budowle w Kozach) połączone z symboliką  i  tradycją obchodów Świąt Bożego Narodzenia.
Maksymalny dopuszczalny format pracy to A4.
Projekt kartki nie musi zawierać tekstu życzeń.
Każda praca powinna być indywidualnie wykonana i opisana poprzez dołączenie do niej informacji zawierającej: imię, nazwisko, nazwę klasy i szkoły uczestnika oraz załączonej zgody rodzica (załącznik do  regulaminu).
Termin składania prac: 21 listopada 2019 roku (do godziny 15:30)
Miejsce składania prac: Urząd Gminy w Kozach (Dziennik Podawczy - pokój nr 1 na parterze)
Sposób oceny prac i nagrody
Nagroda Główna – praca zostanie powielona jako promocyjna kartka Świąteczna Gminy Kozy  z podaniem imienia i nazwiska autora oraz rozesłana z życzeniami świątecznymi przez Urząd Gminy.
Nagrody dodatkowe:
- za najlepsza pracę w kategorii  I-III  oraz  IV-VIII
- za najlepszą pracę wybraną w głosowaniu internautów
- przewidziano również wyróżnienia dla najciekawszych projektów
Jury powołane przez organizatorów, wyłoni 10 najlepszych spośród wszystkich zgłoszonych prac.
Prace te zostaną zeskanowane i podane ocenie internautów na facebooku Stowarzyszenia Kozianki.
Tą drogą wybrana będzie praca nagrodzona przez internautów.
Termin głosowania internetowego: 27 listopada - 5 grudnia 2019 roku (do godziny 24:00)
Następnie Jury konkursu biorąc pod uwagę głosy internautów zdecyduje co do podziału pozostałych nagród i wyróżnień w konkursie.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz facebooku Stowarzyszenia Kozianki.
Nagrody będą wręczone przed grudniową sesją Rady Gminy Kozy, o czym zwycięzcy będą pisemnie  poinformowani za pośrednictwem szkół.
Wystawa pokonkursowa prac będzie prezentowana w grudniu, na korytarzu Urzędu Gminy w Kozach (parter).
***

opr.H.Kozieł

 o tradycji konkursów i laureatach znajdziesz klikając -TUTAJ

oraz klikając np:

http://www.kozy.pl/konkurs-na-kartke-swiateczna-promujaca-kozy-zakonczony/aktualnosci/451.html

http://www.kozy.pl/konkurs-na-najpiekniejsza-kartke-swiateczna-promujaca-gmine-kozy-roztrzygniety/aktualnosci/761.html

https://www.kozy.pl/konkurs-na-bozonarodzeniowa-kartke-swiateczna-promujaca-gmine-kozy/aktualnosci/719.html