Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konkurs na pisankę wielkanocną

Konkurs na pisankę wielkanocną
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach ogłasza kolejną edycję konkursu. Prace należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w przypadku prac osób nieletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych) w recepcji Pałacu Czeczów w Kozach w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00.

szczegóły:http://www.domkultury.kozy.pl/aktualnosci/art/699/

***

REGULAMIN

KONKURSU NA KOZIAŃSKĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2019

 

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

 

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.

 

2. Technika wykonania prac dowolna.

 

3. Prace należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w przypadku prac osób nieletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych) w recepcji Pałacu Czeczów w Kozach w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00.
Karta zgłoszenia dostępna do pobrania na stronie domkultury.kozy.pl lub w recepcji pałacu.

 

4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora. Dopuszcza się prace wieloosobowe.

 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

6. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.

 

7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

8. OCENA PRAC
Ocena jury konkursowego.
Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Pisanki Roku 2019.
Werdykt Jury jest ostateczny.

Głosowanie Internautów.
Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod
adresem: www.facebook.com/KozianskaPisankaWielkanocna, w albumie o nazwie „Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 12 kwietnia 2019 r. o godz. 19:00. Autor pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów.

 

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

Głosowanie Publiczności.
Odwiedzający wystawę w dniach od 8 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00 w Pałacu Czeczów w Kozach, będą mogli oddawać głosy na wybraną przez siebie jedną pracę. Praca z największą ilością głosów otrzyma Nagrodę Publiczności.

 

9. WYSTAWA PISANEK
Zgłoszone prace będzie można podziwiać podczas wystawy w Pałacu Czeczów w Kozach w dniach od 8 do 14 kwietnia 2019 r.

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 14 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Pałacu Czeczów w Kozach.

 

11. Osoby wyróżnione w tym konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody nieodebrane w tym dniu przechodzą do puli nagród następnego konkursu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

Karta zgłoszenia (doc) - kliknij

Regulamin Konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019 (pdf) - kliknij