Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konkurs fotograficzny

Wtorek, 16 września 2014 aktualności / wydarzenia kulturalne
Konkurs fotograficzny

R E G U L A M I N
Konkursu fotograficznego
Kozy, Kozianie – zapis subiektywny
2014

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

1. Organizatorem konkursu są: Towarzystwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.


2. Cele Konkursu:

a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji.

b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.

c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.


3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy
- zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.


4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie:

a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca,
lub

b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.


5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 10 października 2014 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczna na adres e-mail: konkurs@kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).


6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest by zgłoszenia prac do konkursu dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.


7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco:

a. imię, nazwisko, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail

b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć,

c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.


Postanowienia końcowe:


8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.


9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:

a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,

b. z akceptacją niniejszego regulaminu,

c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do

zgłoszonych prac,

d. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku,

e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,

f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.


11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.


Sposób oceniania prac:


12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:


I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach:

1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2014 i opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@kozy.pl, w dniach od 14 do 31 października 2014 r. do godz. 23:59, w treści wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e- mail może oddać tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w głosowaniu.

2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, Kozianie - zapis subiektywny 2014”, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. Prace z największą ilością „polubień” zostaną zakwalifikowane do II etapu.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.


II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury z wyselekcjonowanych przez Internautów prac oceni i przyzna następujące nagrody:

- Nagroda Główna
- Wyróżnienia
- Nagroda Internautów
Pula nagród wynosi 1000 zł.


13. Jury oraz Organizator zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.


14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.


15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy odbędzie się

w dniu 11 listopada 2014 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Kozach.


Informacje na temat Konkursu można uzyskać
w Domu Kultury w Kozach,

ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
tel.: 033 8174232