Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konkurs fotograficzny pn.: Kozy, Kozianie - zapis subiektywny 2016

Wtorek, 11 października 2016 aktualności / wydarzenia kulturalne
Konkurs fotograficzny pn.: Kozy, Kozianie - zapis subiektywny 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest nasza wieś i jej mieszkańcy( zabytki architektury, kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący). Każdy uczestnik może przesłać do 14 października 2016 r., 3 zdjęcia pojedyncze lub serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość na adres:konkurs@kozy.plR E G U L A M I N

Konkursu fotograficznego
Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2016

 

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.

2. Cele Konkursu:
a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji.
b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.
c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.

3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy
- zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie:
a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca,
lub
b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.

5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 14 października 2016 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczna na adres e-mail: konkurs@kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).

6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest by zgłoszenia prac do konkursu dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.

7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco:
a. imię, nazwisko, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail
b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć,
c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.

 Postanowienia końcowe:

 8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.

 Sposób oceniania prac:

12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:

 I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach:

1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2016 i opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@kozy.pl, w dniach od 17. października do 1. listopada 2016 r. do godz. 23:59, w treści wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e-mail może oddać tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w głosowaniu.

2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, Kozianie - zapis subiektywny 2016”, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy.
Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury.

Jury przyzna następujące nagrody:
- Nagroda Główna
- Wyróżnienia
- Nagroda Internautów
Pula nagród wynosi 800 zł.

13. Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.

15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy odbędzie się w dniu 11 listopada 2016 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Kozach.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać
w Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
tel.: 33 817 42 32