Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Kompetencje i eksperymenty w Gminie KozyProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Miejsce realizacji projektu:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
3. Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Kozach

Celem projektu „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 281 uczniów i uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych w Gminie Kozy oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, stworzenie w 2 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracującymi w placówkach do których skierowany jest projekt w okresie 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Efektem projektu będzie doposażenie pracowni do prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów objętych projektem.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
1. Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające)
2. Realizacja zajęć dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu
3. Doposażanie pracowni w których prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu
4. Szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia metodą eksperymentu

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 362 530,98 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 326 277,88 PLN