Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Jakość powietrza

Jakość powietrza EkoSłupki:
Jakość powietrza w Kozach (wybór punktów pomiaru)  - AIRLY - kliknij

Jakość powietrza w Polsce (wybór punktów pomiaru) - SYNGEOS - kliknij

Poziomy ostrzegania:

I poziom ostrzegania. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska  w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego ogłoszono I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty. Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest przekroczeniami  35 dni w roku kalendarzowym ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10. Poziom I ostrzegania wprowadzony jest od 20 lutego 2020 roku do końca roku 2020.

Informacja dotycząca:
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla BaP w pyle zawieszonym PM10 z dnia 26.04.2021 r.

Ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 2,5 w powietrzu z dnia 25.03.2021 r. 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego 35 dni w roku kalendarzowym ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z dnia 25.02.2021 r.

przekroczenia poziomu dopuszczalnego 35 dni w roku kalendarzowym ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z dnia 29.09.2020 r.


Przy II poziomie ostrzegania osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Przy III poziomie ostrzegania (alarm smogowy) wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

W czasie ogłoszonych II i III poziomu ostrzegania przeprowadzane będą wzmożone kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów, realizacji przepisów uchwały antysmogowej oraz w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Zaleca się  ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

aktualne ostrzeżenia:

Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - komunikaty o jakości powietrza


2021

W dniu 25.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  25.02.2021 aktualizacja z 24.02.pdf
W dniu 23.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 24.02.2021.pdf
W dniu 20.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 20.02 i 21.02.2021.pdf
W dniu 16.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 15.02.2021.pdf
W dniu 16.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 16.02.2021 aktualizacja z 15.02.pdf
W dniu 15.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 15 i 16. 02.2021.pdf
W dniu 11.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 10.02.2021.pdf
W dniu 10.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  09.02.2021.pdf
W dniu 09.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 09 i 10.02.2021.pdf
W dniu 05.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 05.02.2021.pdf
W dniu 02.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 01.02.2021.pdf
W dniu 01.02.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 01.02.2021.pdf
W dniu 19.01.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 18.01.2021.pdf
W dniu 18.01.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  18 i 19.01.2021.pdf
W dniu 5.01.2021 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 06.01.2021.pdf

2020 
W dniu 21.12.2020 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 21.12.2020.pdf
W dniu 18.12.2020 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 19 i 20.12.2020 r.
W dniu 18.12.2020 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 17.12.2020.pdf
W dniu 17.12.2020 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 17.12.2020.pdf
W dniu 14.12.2020 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 14 i 15.12.2020.pdf
W dniu 11.12.2020 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 12 i 13.12.2020 r..pdf
W dniu 10.12.2020 r. informuje się o POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 10.12.2020.pdf
W dniu 4.12.202 r. informuje się o Poziomie II OSTRZEGANIA -Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 04.12.2020.pf
W dniu 4.12.202 r. informuje się o Poziomie II OSTRZEGANIA -Powiadomienie o  przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  z dnia 04.12.2020.pf  
W dniu 3.12.202 r. informuje się o Poziomie II OSTRZEGANIA -Powiadomienie o  przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  z dnia 03.12.2020.pdf  
W dniu 2.12.2020 roku informuje się o POZIOMIE III OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Informacja ryzyko PA PM10 02.12.2020.pdf  
W dniu 2.12.2020 roku informuje się o POZIOMIE III OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Informacja ryzyko PA PM10 02.12.2020.pdf  
W dniu 1.12.2020 roku informuje się POZIOMIE II OSTRZEGANIA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  Powiadomienie ryzyko PI PM10 z dnia 01.12.2020.pdf
w dniu 1.12.2020 roku informuje się o bieżącej i prognozowanej na dzień 1.12. 2020 i 2.12.2020 jakości powietrza w województwie śląskim Informacja i prognoza GIOŚ z dnia 1.12.2020 r..pdf
W dniu 01.10.2020 roku informuje się o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Powiadomienie 1.10.2020 r. 
W dniu 29.09.2020 roku informuje się o przekroczeniu 35 dni w roku kalendarzowym ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 -  Powiadomienie GIOŚ 
W dniu 27.03.2020 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 27.03.2020 i 28.03.2020.doc
W dniu 27.01.2020 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
W dniu 26.01.2020 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 26.01.2020.doc
W dniu 6.01.2020 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 6.01.2020.doc

2019
w dniu 13.12.2019 roku roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 13.12.2019.pdf
w dniu 5.12.2019 roku roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 05.12.2019.pdf
w dniu 27.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 25-26.11.2019 roku ogłasza się III POZIOM OSTRZEGANIA - ALARM SMOGOWY- kliknij
w dniu 25.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 24.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 21.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 20.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 19.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 15.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 26.10.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij -
w dniu 23.10.2019 roku ogłasza się III POZIOM OSTRZEGANIA - ALARM SMOGOWY- kliknij