Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Jakość powietrza

Jakość powietrza EkoSłupki:
Jakość powietrza w Kozach (wybór punktów pomiaru)  - AIRLY - kliknij

Jakość powietrza w Polsce (wybór punktów pomiaru) - SYNGEOS - kliknij

Poziomy ostrzegania:

I poziom ostrzegania. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska  w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego ogłoszono I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty. Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest przekroczeniami  35 dni w roku kalendarzowym ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10. Poziom I ostrzegania wprowadzony jest od 20 lutego 2020 roku do końca roku 2020.

Informacja GIOŚ dotycząca przekroczenia 35 dni w roku kalendarzowym ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z dnia 29.09.2020 r.

Przy II poziomie ostrzegania osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Przy III poziomie ostrzegania (alarm smogowy) wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

W czasie ogłoszonych II i III poziomu ostrzegania przeprowadzane będą wzmożone kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów, realizacji przepisów uchwały antysmogowej oraz w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Zaleca się  ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

aktualne ostrzeżenia:

Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - komunikaty o jakości powietrza


2020
w dniu 01.10.2020 roku informuje się o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Powiadomienie 1.10.2020 r. 
w dniu 29.09.2020 roku informuje się o przekroczeniu 35 dni w roku kalendarzowym ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 -  Powiadomienie GIOŚ 
w dniu 27.03.2020 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 27.03.2020 i 28.03.2020.doc
w dniu 27.01.2020 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 26.01.2020 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 26.01.2020.doc
w dniu 6.01.2020 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 6.01.2020.doc

2019
w dniu 13.12.2019 roku roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 13.12.2019.pdf
w dniu 5.12.2019 roku roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 05.12.2019.pdf
w dniu 27.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 25-26.11.2019 roku ogłasza się III POZIOM OSTRZEGANIA - ALARM SMOGOWY- kliknij
w dniu 25.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 24.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 21.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 20.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 19.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 15.11.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij
w dniu 26.10.2019 roku ogłasza się II POZIOM OSTRZEGANIA - więcej kliknij -
w dniu 23.10.2019 roku ogłasza się III POZIOM OSTRZEGANIA - ALARM SMOGOWY- kliknij